مشاهده کمیته مشترک
کمیته مشترک ایران و سنگاپور

کمیته مشترک ایران و سنگاپور

امیر هوشنگ بیرشک
علی سلیمانی
تورج دشتبان، یاشا پاک گوهر، محمود بنی احمدی، محمود شکیبا پور، علی فاضلی، قاسم روزبه، علی محسنی نژاد، احمدرضا فرشچیان، محمدصادق نوری، علی هوشمندی منش، حمید مختاری
پرستو نورائی
(021)85732316
(021)88825111
خیابان طالقانی، نبش شهید موسوی ، شماره 175 اتاق بازرگانی ایران