دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۳۵ ۱۱۵۶
چچ

گزارش طرح شاخص مدیران خرید(PMI) صنعت - شهریور۱۳۹۸

عدد شامخ کل (۵۰/۴۳)، نشان دهنده رونق در بخش صنعت در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته (۴۵/۷۹) است.

-  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۹/۳۰) در شهریور، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۴/۳۱) دارای تغییراتی نسبت به ماه گذشته (۵۱/۶۹) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۵/۰۸) کمترین مقدار شاخص در بین  ۵مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم۶۵/۲۳، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در مهر ماه را پیش بینی می کند.اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۶۷۸.۶ Kb
تعداد دانلود : 77
فایل :
آدرس کوتاه شده: