شنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۰۶:۵۶ ۸۸۷
چچ

گزارش طرح شاخص مدیران خرید(PMI)-مهر۱۳۹۸

 

عدد شامخ کل (۵۰/۹۷)، نشان دهنده تثبیت نسبی شاخص با رویکرد مثبت در مهر ماه نسبت به ماه گذشته (۵۰/۴۳) در بخش صنعت است.

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۰/۶۵) در مهر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۵/۳۶) دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته (۵۴/۳۱) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۵/۳۲) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است. شاخص تولید نیز رقم کمتر از ۵۰ را در این ماه(۴۹/۲۹) ثبت نموده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۲/۳۲، امیدواری فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت بخش صنعت در آبان ماه را نشان می دهد.

- به نظر می رسد روند صعودی شامخ هرچند به صورت بسیارجزئی از یکسو  و از سوی دیگر، کاهش نسبی در قیمت مواد اولیه و محصولات تولیدی در این ماه به همراه انتظارات مثبت فعالان اقتصادی برای ماه بعد، نویددهنده تحریک بخش تقاضا و به دنبال آن حرکت به سوی رونق تولیددر ماه های آتی باشد.

 اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۴۲.۵ Kb
تعداد دانلود : 66
فایل :
آدرس کوتاه شده: