شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۵:۳۸ ۸۴۵
چچ

گزارش طرح شاخص مدیران خرید(PMI)-آبان ۱۳۹۸

عدد شامخ کل (۵۱/۱۳)، نشان دهنده رونق جزئی در بخش صنعت در آبان ماه نسبت به ماه گذشته (۵۰/۴۳) است.

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۹/۳۸) در آبان، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۸۶) دارای تغییراتی نسبت به ماه گذشته (۵۵/۳۶) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۳/۵۸) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۵۹/۷۱، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در آذر ماه را پیش بینی می کند.

- پس از شش ماه، روند کاهشی شاخص قیمت خرید مواد اولیه متوقف شده و این شاخص در آبان ماه نسبت به ماه قبل افزایش(۶۳/۷۹) داشته است. میزان شاخص های تولید، فروش، صادرات و موجودی مواد اولیه در این ماه و همچنین درصد فعالان اقتصادی خوش بین به بهبود وضعیت تولید درماه بعد( آذرماه:۵۹/۷۱) نیز نسبت به ماه قبل( آبان ماه:۶۲/۳۲) کاهش یافته است.اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۸۵۴.۹ Kb
تعداد دانلود : 56
فایل :
آدرس کوتاه شده: