سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۲۹ ۱۴۵۶
چچ

پایش ملی محیط کسب و کار ایران - پاییز ۱۳۹۸

پایش ملی محیط کسب و کار ایران - پاییز ۱۳۹۸

چکیده گزارش پاییز ۱۳۹۸

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران در پاییز ۱۳۹۸، رقم شاخص کل، ۶/۰۳ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بتابستان ۱۳۹۸ با میانگین ۶/۰۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.

در پاییز ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

۱- غیرقابل پیش ‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات۲- بی ‏ثباتی سیاست ‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌ وکار۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها 

را نامناسب‌ترین و سه مولفه :‌۱- محدویت دسترسی به آب ۲- محدویت دسترسی به حامل های انرژی(برق ، گارز و گازوییل و ...)، ۳- نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار و ارائه خدمات و محصول را مناسب¬ترین مولفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه ها ارزیابی نموده اند. قابل ذکر است که در ۴دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده بود اما در ۹دوره اجرا از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز۱۳۹۸ ،غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ، نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده است.         

بر اساس یافته‌ های این طرح در پاییز ۱۳۹۸، استان ‌های جهارمحال وبختیاری ،تهران و البرز  دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ و کار و استان‌ های آذربایجان غربی، گیلان و زنجان  دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان ‌ها ارزیابی شده ‌اند.

بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۳۹۸، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش خدمات  در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزینامناسب تر ارزیابی شده است .    

در بین رشته فعالیت ‌های اقتصادی ، رشته فعالیت ‌های ۱- آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضلاب و فعالیت های تصفیه ۲- اطلاعات و ارتباطات و ۳-آموزش به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب ‏و کار و رشته فعالیت ‌های سایر فعالیت های خدماتی، مالی و بیمه و فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی  به ترتیب بهترین وضعیت کسب ‏و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت ‌های اقتصادی درکشور داشته ‌اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏و کار ایران در پاییز  ۱۳۹۸، عدد ۶/۱۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است)  به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان  ۱۳۹۸ با میانگین ۶/۲۲ )است.میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد۶/۵۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد۶/۳۴ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد۵/۸۷ است که در فصل گذشته عدد۶/۱۳ ارزیابی شده بود . نگاه اجمالی نشان می دهد همانند فصل گذشته محیط نهادی  با عدد ۵/۵۱ و محیط مالی با عدد۸/۵۴ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. همچنین در این گزارش برای نخستین بار،موانع و مشکلات محیط کسب وکار شرکت های دانش بنیان نیز گرارش شده است.

 اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲ Mb
تعداد دانلود : 62
فایل :
آدرس کوتاه شده: