یکشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۵۶ ۸۲۰
چچ

طرح شاخص مدیران خرید - دی ماه ۱۳۹۸

شامخ کل اقتصاد- دوره چهارم 

- عدد شامخ کل (۴۴/۲۲)نشان دهنده رکود در کل اقتصاد در دی ماه نسبت به ماه گذشته (۴۲/۲۷) است .

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۰/۶۷) در دی،بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۸/۵۲)کاهشی نسبت به ماه گذشته (۴۸/۷۹) است.

- شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان (۴۰/۴۱)کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز بارقم ۵۸/۳۵ ، بهبود وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه پیش بینی می کند.

به نظر می رسد علی رغم بهبود وضعیت تواید دربخش صنعت،رکود موجود درسایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات ، ساختمان و خرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در دی ماه نیز در حالت رکودی قرار گیرد. علاوه بر آن افزایش در قیمت  مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولید از یک سو کاهش میزان فروش و صادرات کالا و خدمات از سوی دیگر، می تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره نماید.

شامخ صنعت – دوره شانزدهم 

عدد شامخ کل (۵۱/۹۲)، نشان دهنده  وضعیت رونق جزئی در بخش صنعت در دی ماه نسبت به ماه گذشته (۵۶/۹۳) است.

-  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۷/۲۶) در دی، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۷۴) همچنان روند افزایشی در۸ ماه گذشته را دنبال کرده است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۶/۲۲) کمترین مقدار شاخص در بین۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۵/۷۳، بهبود وضعیت بخش صنعت در بهمن ماه را پیش بینی می کند.

- هرچند عدد شاخص کل دی ماه بالاتر از ۵۰ ثبت شده ولی در این ماه با کاهش دسته جمعی۵ شاخص اصلی شامخ، شاخص صادرات و  شاخص میزان فروش و در مقابل با افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه وقیمت محصولات روبرو بوده ایم.اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱.۲ Mb
تعداد دانلود : 48
فایل :
آدرس کوتاه شده: