یکشنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۶:۳۳ ۶۷۰
چچ

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- اسفند ۱۳۹۸

به دلیل شرایط خاص کشور از ابتدای اسفندماه، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از بنگاه ها به ویژه در بخش خدمات، امکان تکمیل اطلاعات برای همه واحدهای موردنظر در طرح میسر نگردید ، لذا گزارش این ماه بدون ارائه تحلیل بیشتر وبه طور خلاصه تهیه گردیده است. در مورد تعمیم نتایج طرح به ویژه در کل اقتصاد نیز با احتیاط بیشتری باید تصمیم گرفت.اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۰۲۳.۲ Kb
تعداد دانلود : 60
فایل :
آدرس کوتاه شده: