یکشنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۶:۳۵ ۶۴۶
چچ

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- بهمن ۱۳۹۸

 - عدد شامخ صنعت در دوره هفدهم  (56/14)، نشان دهنده رونق در بخش صنعت در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته (51/92) است.

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (62/15) در بهمن، بیشترین میزان شاخص در بین 5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (53/54) دارای تغییرات جزئی نسبت به ماه گذشته (53/74) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (42/39) کمترین مقدار شاخص در بین 5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم 38/53، بهبود جزئی وضعیت بخش صنعت در بهمن ماه را پیش بینی می کند.

- به نظر می رسد که نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، به جز موجودی مواد اولیه، همگی شاخص های اصلی را با افزایش روبرو نموده است. با این حال افزایش قیمت مواد اولیه وبه دنبال  آن کمبود این مواد از یکسو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش انتظارات تولید در اسفندماه داشته است.

- عدد شامخ کل اقتصاد در دوره پنجم (47/62)، نشان دهنده وضعیت رکودی در کل اقتصاد ، در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته (44/26) است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی(51/03) در بهمن ،بیشترین میزان شاخص در بین5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده(37/76) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات در ارتباط بامیزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز با رقم 50/49 ،ثبات وضعیت کل اقتصاد ،در اسفند ماه را پیش بینی می کند.

علی رغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت رکود موجود در سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات ساختمان و خرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه نیز به حالت رکودی قرار گیرد.علاوه برآن افزایش در قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولیدی از یک سو وکاهش موجودی محصول نهایی در انبار از سوی دیگر ، می تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره نماید. به نظر می رسد با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل خدماتی و برخی فعالیت های تولیدی روزهای سخت تری را در اسفند ماه پیش رو خواهند داشت .

 اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱.۱ Mb
تعداد دانلود : 57
فایل :
آدرس کوتاه شده: