سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱ ۲۹۳
چچ

مستندسازی تجارب موفق جهانی مسئولیت اجتماعی شرکتی

مستندسازی تجارب موفق جهانی مسئولیت اجتماعی شرکتی


اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲ Mb
تعداد دانلود : 106
فایل :
آدرس کوتاه شده: