سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۲۳ ۲۹۶
چچ

بررسی مصادیق کسب و کار سبز در جهان و ایران، موانع موجود برای اجرای مصادیق جهانی در ایران و پیشنهاد راهکار برای رفع موانع و معرفی کسب وکارهای سبز امکان پذیر در ایران

بررسی مصادیق کسب و کار سبز در جهان و ایران، موانع موجود برای اجرای مصادیق جهانی در ایران و پیشنهاد راهکار برای رفع موانع و معرفی کسب وکارهای سبز امکان پذیر در ایران


اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱.۹ Mb
تعداد دانلود : 91
آدرس کوتاه شده: