سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۳۵ ۳۴۷
چچ

بررسی سیاست ها، برنامه ها، قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد سبز در ایران، شناسایی موانع ،چالش ها و ظرفیت ها بمنظور ارائه پیشنهاد های حقوقی برای بهبود وضعیت موجود.

بررسی سیاست ها، برنامه ها، قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد سبز در ایران، شناسایی موانع ،چالش ها و ظرفیت ها بمنظور ارائه پیشنهاد های حقوقی برای بهبود وضعیت موجود.


اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۳.۳ Mb
تعداد دانلود : 100
آدرس کوتاه شده: