سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۴۶ ۳۱۱
چچ

بررسی تطبیقی ابزارهای تأمین مالی سبز در کشورهای منتخب به منظور معرفی الگوی مناسب در اقتصاد ایران

بررسی تطبیقی ابزارهای تأمین مالی سبز در کشورهای منتخب به منظور معرفی الگوی مناسب در اقتصاد ایران


اطلاعات تکمیلی


موضوع:
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵.۳ Mb
تعداد دانلود : 129
فایل :
آدرس کوتاه شده: