یکشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ۰۹:۴۷ ۸۱
چچ

ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی: بخش ارتقاء نظام اداری

ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی: بخش ارتقاء نظام اداری
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲.۲ Mb
تعداد دانلود : 35
فایل :
آدرس کوتاه شده: