شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ ۰۹:۳۹ ۱۲۵
چچ

امنیتی شدن زنجیره های جهانی ارزش و چشم انداز تجارت جهانی (روند پژوهی اقتصاد سیاسی جهانی)

امنیتی شدن زنجیره های جهانی ارزش و چشم انداز تجارت جهانی (روند پژوهی اقتصاد سیاسی جهانی)
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۷۲۷.۷ Kb
تعداد دانلود : 55
فایل :
آدرس کوتاه شده: