سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۲:۱۲ ۱۵۴
چچ

گذرگاه زنگزور: پیامدهای آن بر موقعیت ژئواکونومیک ایران

گذرگاه زنگزور: پیامدهای آن بر موقعیت ژئواکونومیک ایران
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲.۸ Mb
تعداد دانلود : 142
فایل :
آدرس کوتاه شده: