چهارشنبه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۱ ۲۰۶
چچ

سامانه پایش محیط کسب و کار

طرح پایش شاخص ­های ملی محیط کسب­ وکار ایران

(در اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب­ وکار)

تعریف محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می‌باشند.

هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران به صورت فصلی و سالانه و انعکاس آن به سیاستگذاران برای اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب برای بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور است. در این آمار گیری فعالان اقتصادی از مجموعه واحد های تحت پوشش سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به طور تصادفی انتخاب و سوالات پرسشنامه این آمارگیری پاسخ خواهند داد.

آدرس کوتاه شده: