اتاق های شهرستان
 • اتاق های شهرستان

  “اتاق های شهرستان” برای اولین بار در ماده ۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۶۹، اصلاحی ۱۳۷۳ ذکر گردید که طبق ماده فوق حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری می باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا پایان دوره ششم، دارای ۳۳ اتاق شهرستان بوده و از ابتدای دوره هفتم و با توجه به مرکزیت درآمدن استان البرز، تعداد موجود به ۳۴ اتاق افزایش یافت.

  اتاق های شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در امور اداری و مالی مستقل در حدود مقررات مربوطه می باشند. کلیه اتاق های شهرستان وظایف یکسانی دارند و تأسیس اتاق شهرستان منوط به داشتن حداقل عضو تعیین شده در قانون اتاق می باشد. در صورتیکه اتاق ها حد نصاب اعضای اتاق خود را از دست دهند و یا اعضاء جهت کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق شرکت ننمایند، شورای عالی نظارت (که بالاترین رکن نظارتی در اتاق ایران است) می تواند نسبت به تعطیلی موقت یا دائم و یا انحلال آن اتاق اقدام نماید.

  ارکان اصلی اتاق های شهرستان ها، بر اساس ماده ۷ قانون اتاق به ترتیب هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق مربوطه است. تعداد اعضای هیئت رئیسه هر یک از اتاق های شهرستان ۵ نفر متشکل از یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی است و تعداد اعضای هیئت نمایندگان اتاق ها نیز ۱۵ نفر و اتاق تهران ۶۰ نفر (۲۰ نفر به انتخاب دولت و ۴۰ نفر از میان اعضای اتاق تهران) می باشد که برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.

  یکی از مهمترین دلایل ایجاد اتاق های شهرستانی را می توان ساماندهی و تسریع امور فعالین اقتصادی استان و همچنین به جهت تمرکز زدایی از مرکز کشور در نظر گرفت. اتاق‌ ها همچنین یکی از مهم‌ترین ارکان مشورتی و بهترین جایگاه برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در بخش‌ خصوصی هستند که ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه، از مهم‌ترین وظایف ایشان است.
 • اتاق سنندج

  رئیسعلی اکبر عبدالملکی
  نایب رئیس اولسید کمال حسینی
  نایب رئیس دوممحمد هلاکو
  خزانه دارمحمد سعید احمد پناه
  منشیبختیار صالحی
  دبیرکرده وان اسدی
  کردستان،سنندج، خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  33224894-98(087)
  33224902-33235035(087)
  info@Sanandajccim.ir
  بیشتر
 • اتاق زاهدان

  رئیسعلی ریگی میرجاوه
  نایب رئیس اولامان اله شهنوازی
  نایب رئیس دومعبدالحکیم ریگی میرجاوه
  خزانه دارمحمد خدابخشی گنگان
  منشیغلام سرورنوتی زهی
  دبیرفرزاد ناروئی
  زاهدان ـ خیابان دانشگاه ـ مقابل دانشگاه آزاد اسلامی ـ ص.پ. 537-98155- کدپستی: 9816893167
  33294431-5(054)
  33294428(054)
  zahedanchamber@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق کرمان

  رئیسسید مهدی طبیب زاده
  نایب رئیس اولحمید عزت آبادی پور
  نایب رئیس دوممحمد رضا بهرامی
  خزانه دارعباس جبالبارزی سربیژن
  منشیسید آرش علوی
  دبیرحسن امیری
  کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - نبش خیابان شهید لاری نجفی (20متری نادر) کدپستی: 7619653498 صندوق پستی: 76175-471
  57-32441056(034)
  32453465(034)
  PR@otagh-bazargani.com
  بیشتر
 • اتاق بندرعباس

  رئیسمحمدرضا صفا
  نایب رئیس اولحسن روحانی تازیانی
  نایب رئیس دوممحمد آشینه
  خزانه دارسید علی هاشمی
  منشیمهران نجاتی
  دبیرپیام رضایی
  بندرعباس،یادبود،بلوار پاسداران،جنب اداره کل دخانیات
  33453240-33453241(076)
  3453228(076)
  bndccim@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق شیراز

  رئیسمحمدصادق حمیدیان جهرمی
  نایب رئیس اولجمال رازقی جهرمی
  نایب رئیس دومسید کاظم خاکره
  خزانه دارعباس ابوقداره
  منشیحمیدرضا ذوی الانواری
  دبیرعلی عوض پور
  شیراز-خیابان قصرالدشت-بالاتر از چهار راه زرگری-نبش کوچه 73 الف کد پستی: 71867-89565
  36294901-9(071)
  36294910(071)
  Info@Sccim.ir
  بیشتر
 • اتاق بوشهر

  رئیسخورشید گزدرازی
  نایب رئیس اولسید جبار موسوی
  نایب رئیس دومندیر پورجم
  خزانه دارعبدالرسول ابراهیمی
  منشیاحمد مرادی
  دبیرعبدالرسول غلامی
  بوشهر- چهار راه شیلات- ابتدای بلوار رئیسعلی دلواری- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر
  33322073(077)
  33322803(077)
  bccimbu@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق یاسوج

  رئیسعبدالله قبادی
  نایب رئیس اولسید عبدالحسین تقویان
  نایب رئیس دومفرشید عزیزی طاس احمدی
  خزانه دارعلی رکان
  منشیفتاح جاودانه
  دبیرسیدهادی اسلام زاده
  یاسوج، خیابان شهید قدوسی( دادگستری قدیم )، پلاک 16، کد پستی: 7591786951
  33234440-43(074)
  33234355(074)
  info@yccima.ir
  بیشتر
 • اتاق آبادان

  آبادان ـ خیابان طالقانی، حدفاصل چهارراه امیراکرم و امام خمینی، کوچه حافظ ، پلاک 905 کد پستی: 6316887491
  53229040-1(061)
  53229042(061)
  info@abadanccim.ir
  بیشتر
 • اتاق خرمشهر

  رئیسسید مصطفی موسوی
  نایب رئیس اولماجد مطوریان پور
  نایب رئیس دومعبود طیبی
  خزانه دارطاهر سلیمانی
  منشیسید هادی ادریس پور
  دبیرکامران مالکیان
  خرمشهر – کوتشیخ – بلوار ساحلی بایندر
  53534080(061)
  53534212(061)
  بیشتر
 • اتاق اهواز

  رئیسمحمد جواد امانی
  نایب رئیس اولشهلا عموری
  نایب رئیس دومصفدر پیرمرادی
  خزانه دارشاهرخ شیشه گر
  منشیعیسی نعامی
  دبیرمحمد نجفیان
  اهواز ـ امانیه ـ خیابان عارف، خیابان سقراط، پلاک 20، طبقه همکف- کدپستی: 6133944781
  33332900-33332744(061)
  33332551(061)
  ahvazccim.dabirkhaneh@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق بیرجند

  رئیسعلیرضا خامه زر
  نایب رئیس اولعلی اکبر فرامرزی
  نایب رئیس دومعلی خدابخشی
  خزانه دارمحمد محسن موهبتی زهان
  منشیمحمد عثمان نهتانی
  دبیرسیدمحمدرضا علیزاده
  بیرجند – سایت اداری – بالاتر از بنیاد مسکن، کد پستی: 9719866974
  4-32400591 (056)
  32400590 (056)
  info@biccima.ir
  بیشتر
 • اتاق یزد

  رئیسمجتبی دستمالچیان
  نایب رئیس اولغضنفر امیرجلیلی
  نایب رئیس دومعلی اصغر بیگی یزدی
  خزانه داراصغرآقا نبیل
  منشیمحمدحسن شیشه بری
  دبیرمحمد سپهر
  یزد- بلوار 17 شهریور- روبروی 52 متری امامشهر -جنب دبیرستان نمونه ملک ثابت-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد
  37245491(035)
  37243073(035)
  info@yazdccima.com
  بیشتر
 • اتاق شهرکرد

  رئیسشهرام زارع
  نایب رئیس اولامین مالکی فارسانی
  نایب رئیس دومسید سعید فیاضی
  خزانه دارشهریار حیدری پور
  منشی عبداالکریم کریمی فیل آبادی
  دبیرسیدجلیل اله رضوی دهکردی
  شهرکرد- میدان دفاع مقدس- جاده نمایشگاه بین‌ المللی استان چهارمحال و بختیاری- صندوق پستی 13331 88138
  33377230- 33377231 - 33377235 (038)
  33377077 (038)
  otagh_chb@yahoo.com
  بیشتر
 • اتاق اصفهان

  رئیسحجت الله کشانی
  نایب رئیس اولمحمدیاسر طیب نیا
  نایب رئیس دوممحمدجعفر فوده ای
  خزانه دارعلی صفر نورالله
  منشیاحمد خوروش
  منشیفرشته امینی
  دبیررسول موسی رضایی
  اصفهان- پل خواجو- میدان فیض- صندوق پستی 81655336
  36560000(031)
  36613636 (031)
  info@eccim.com
  بیشتر
 • اتاق کاشان

  رئیسسیدعلی دیانت
  نایب رئیس اولمحمود تولائی
  نایب رئیس دومعبدالرحیم مفیدی بیدگلی
  خزانه دارمسعود ابریشمی
  منشیاحمد فرهی
  دبیراکبر شجری
  کاشان- خیابان ۲۲ بهمن- کدپستی: ۸۷۱۴۷۷۷۳۱۳
  55452288 - 55457020 (031)
  55458070 (031)
  kashanccim@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق ایلام

  رئیسسید محمد موسوی نسب
  نایب رئیس اول فرزاد فیض الهی
  نایب رئیس دومموسی فاطمی راد
  خزانه دارنصرت اله لارتی
  منشیسجاد شیرخانی
  دبیرسیدعلی دهقانی
  ایلام - بلوار مدرس - روبروی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
  33349181 - 33337134 (084)
  33332281 (084)
  info@ilamccima.ir
  بیشتر
 • اتاق کرمانشاه

  رئیسحیدر کدیور
  نایب رئیس اولبابک ترابی
  نایب رئیس دومناصر مرادی
  خزانه دارابراهیم خمیسی
  منشیرضا سلیم ساسانی
  دبیرداریوش پناهی
  کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- شماره ۵۳۵- جنب اداره تامین اجتماعی کل- کدپستی ۶۷۱۵۶۶۴۵۵۱
  51 - 38228141 (083)
  38228161 (083)
  info@krccima.ir
  بیشتر
 • اتاق قم

  رئیسمحمد ایرانی قمی
  نایب رئیس اولابوالفضل رجبیان
  نایب رئیس دوممحمد نوپوش
  خزانه دارجواد کاظمی
  منشیحمید شعبانی
  دبیرمحمد حاجی زمانی
  قم- بلوار 15 خرداد- بعد از کوچه 33- جنب ساختمان آتش نشانی
  37775156 - 37773563 (025)
  37775156 (025)
  qomccim@yahoo.com
  بیشتر
 • اتاق اراک

  رئیسناصر بیکی
  نایب رئیس اولحامد امینی مصلح آبادی
  نایب رئیس دوممحمدرضا جعفری
  خزانه دارسید سعید رضوانی
  منشیابوالفضل بابایی
  دبیرسعید بیگ زاده
  اراک - انتهای خیابان هپکو، کمربندی شمالی، جنب جایگاه سوخت CNG، کد پستی 3818889667
  33433 (086)
  33433220 (086)
  info@arakccim.ir
  بیشتر
 • اتاق همدان

  رئیسرحیم مرتضائی
  نایب رئیس اولخیر اله اسدی
  نایب رئیس دوممومنعلی خزائی
  خزانه داررامین رحیمیان
  منشیناصر قنبر گنبدی
  دبیرحمید رضا نجفی
  همدان- خیابان شهرداری (جهان‌نمای سابق)- بالاتر از سازمان صنعت، معدن و تجارت- نرسیده به میدان بیمه- نبش کوچه بهاران غربی- پلاک ۳۶۹
  6 - 38216001 (081)
  38216007 (081)
  hinfo@hccim.com
  بیشتر
 • اتاق زنجان

  رئیسصمد یوسفی اصل
  نایب رئیس اولعلیرضا آدمی
  نایب رئیس دوممحمدرضا کردلو
  خزانه دارعلی شاهمرادی
  منشیحسین بازرگانی
  دبیرحسین عیوض زاده
  زنجان- بزرگراه گاوازنگ - مجتمع ادارات - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان
  33463770 (024)
  33463777 (024)
  irdirector@zccima.ir
  بیشتر
 • اتاق قزوین

  رئیسمهدی عبدیان
  نایب رئیس اولمجید آهنگریان
  نایب رئیس دومنیما بصیری طهرانی
  خزانه دارعلیرضا پازوکی
  منشیمجید سعیدیان
  دبیرسمیرا رمضانی برومند
  قزوین- بلوار آیت ا.. خامنه ای- ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
  33236155 (028)
  33247966 (028)
  info@qccim.com
  بیشتر
 • اتاق تهران

  رئیسمحمود نجفی عرب
  نایب رئیس اولمهدی صادقی نیارکی
  نایب رئیس دومشهاب جوانمردی
  خزانه دارعباس آرگون
  منشیفرزین فردیس
  دبیربهمن عشقی
  تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - مقابل خیابان 21- پلاک 82 -صندوق پستی 158753818
  5 - 88723801 (021)
  88720461 (021)
  info@tccim.ir
  بیشتر
 • اتاق سمنان

  رئیسفرج الله معماری
  نایب رئیس اولعلی اصغر جمعه ای
  نایب رئیس دوممهدی جعفری
  خزانه دارعبدالحمید دربانیان
  منشیحمید علوی
  دبیرمحمد همتیان
  سمنان - میدان امام حسین ( ع ) - بلوار 15 خرداد . کدپستی 3518994970
  6 - 33464002 (023)
  33464500 (023)
  info@seccima.ir
  بیشتر
 • اتاق مشهد

  رئیسمحمدرضا توکلی‌زاده
  نایب رئیس اولمحمد علی چمنیان
  نایب رئیس دوماحمد اثنی عشری
  خزانه دارمحمدحسین روشنک
  منشیمحمود امتی
  دبیرعلی کبیر
  مشهد- خیابان امام خمینی- جنب باغ ملی
  32252091 - 32216000 (051)
  32216040 (051)
  info@mccima.net
  بیشتر
 • اتاق بجنورد

  رئیسمازیار زند
  نایب رئیس اولسید هاشم سیدی
  نایب رئیس دومعباس کاظمی
  خزانه دارعبدالله خدابنده
  منشیسعید کریمی
  دبیرغلامعلی سلیمی
  خراسان شمالی- کمربندی مدرس- حدفاصل چهار راه شهید فهمیده و میدان دولت- نبش کوچه تالار حافظ
  32728237 - 32728242 (058)
  32728241 (058)
  otaghbojnord@yahoo.com
  بیشتر
 • اتاق گرگان

  رئیسامیر یوسفی
  نایب رئیس اولعلی محمد چوپانی
  نایب رئیس دومارازجان شمالی
  خزانه دارحمید سلیمانی
  منشیرضا مبصری
  دبیرهوشنگ فندرسکی
  گرگان- میدان ولیعصر- خیابان شهید نامجو- نبش کوچه هشتم
  32229799 (017)
  32220400 (017)
  info@gccim.com
  بیشتر
 • اتاق ارومیه

  رئیسقاسم کریمی
  نایب رئیس اولرضا سواری
  نایب رئیس دوممهدی زنجانی میاندوآب
  خزانه دارعزیز بگتاشی بگتاش
  منشیرحیم وهابزاده
  دبیرابراهیم حق جو
  ارومیه - خیابان سربازان گمنام (برق) - پلاک 50
  9 - 33459834 (044)
  33459833 (044)
  info@urmiachamber.com
  بیشتر
 • اتاق تبریز

  رئیسیونس ژائله سعدآباد
  نایب رئیس اولجمشید برزگر
  نایب رئیس دوممسعود بنابیان
  خزانه دارقاسم خلیل نژاد قویدل
  منشیرضا جعفری
  دبیرجعفر محرم پور
  تبریز- خیابان ارتش شمالی- شماره 65- کدپستی 15181 51339
  35264112-35264111(041)
  35264115-35264110 (041)
  info@tzccim.ir
  بیشتر
 • اتاق اردبیل

  رئیسعلی عبداللهیان باروق
  نایب رئیس اولحسین پیرمؤذن
  نایب رئیس دومبهروز پورسلیمان
  خزانه دارعبدالرضا بیگناه
  منشیعیسی شاهی زارع
  دبیرصادق سروری
  اردبیل-شهرک اداری کارشناسان - ورودی شهرک - ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل - کدپستی 5615813113
  33742001-3(045)
  33742002 (045)
  accima.ir@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق رشت

  رئیسقاسم رضائیان
  نایب رئیس اولهادی تیزهوش تابان
  نایب رئیس دومفرهاد شفقتی
  خزانه دارعلیرضا صنعت کار
  منشیفرنگیز رحمانی آلکامی
  دبیرنیما توکلی جنتی
  رشت- بلوار ولیعصر- نرسیده به بیمارستان آریا- پلاک 674- کد پستی 4169766548
  8-33757037 (013)
  33757036 (013)
  info@iccimaguil.ir
  بیشتر
 • اتاق ساری

  رئیسعلی تقی پور
  نایب رئیس اولفریدون حاجی بابایی
  نایب رئیس دومرضا رستمی
  خزانه دارغلام عسگر بهزاد
  منشیحسن جاهد
  دبیرسید احمد قاسمی
  ساری – کیلومتر 3 اتوبان قائمشهر – بعد از اداره کل هواشناسی استان
  7 - 33389016 (011)
  33389020(011)
  dabirkhaneh.sari@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق خرم آباد

  رئیسمحمد خاکی
  نایب رئیس اولاحسان دارایی
  نایب رئیس دوماحسان ناصر
  خزانه داربیژن نجاریه
  منشیمونا جهانگیر
  دبیرفخرالدین مالزیری
  خرم‌آباد- میدان دانشجو - کدپستی 6818663340
  33333360 (066)
  33322290 (066)
  info@khdccima.ir
  بیشتر
 • اتاق کرج

  رئیسپرهام رضائی
  نایب رئیس اولیداله مالمیر
  نایب رئیس دوم محمدرضا محمدی طامه
  خزانه دار مرتضی کوهنورد
  منشی حسین بیگ محمدزاده
  دبیراحمد غلامی خشگناب
  کرج- مهرشهر- بلوار امام خمینی (بلوار ارم) - بعد از سه راه شهرداری- نبش خیابان 100 غربی - مجتمع آناهیتا- طبقه دوم
  54401000(021)
  33416089 (026)
  info@alborzccim.ir
  بیشتر
اتاق ها و کمیته های مشترک
 • معرفی اتاق ها و کمیته های مشترک


  اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی مؤسسه ای عمومی، غیردولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی و وابسته به اتاق ایران است که باستناد بندهای “د” و “ن” ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ طبق اساسنامه صرفاً برای توسعه روابط اقتصادی در تمام بخشهای صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی و خدمات و تشویق مبادلات و سرمایه گذاری های دو جانبه بین ایران و کشور هدف تأسیس می گردد.

 • شرح اهم وظایف

  • کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه.
  • مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاریهای صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور.
  • جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمانها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور
  • گسترش مبادله هیأتهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور.
  • انتشار مجله، کتاب، جزوات، نرم افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط.
  • مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط وکمک به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاه های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار میشود.
  • برگزاری گردهمایی ها و همایش ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.
  • همکاری و تشریک مساعی با اتاق های متقابل در کشور مقابل.
  • کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ایران.
  • اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل.
  • انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد.
 • اهداف و برنامه ها

  • ارائه اطلاعات از مناسبات تجاری میان دو کشور
  • ارائه فهرست تجار خارجی فعال در حوزه های مختلف به اعضاء
  • معرفی نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با تجارت کشور خارجی به اعضاء
  • مشاوره تلفنی و حضوری به اعضاء در خصوص بازاریابی و مشتری یابی در کشور خارجی
  • شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری کشور خارجی به اعضاء
  • رایزنی و مذاکره با مقامات و نهادهای مرتبط با تجارت در کشور خارجی جهت بهبود شرایط تجارت اعضاء
  • کمک به حل و فصل کدخدا منشانه اختلافات تجاری اعضاء با تجار کشور خارجی
  • اطلاع رسانی به موقع آخرین تحولات در مناسبات تجاری با کشور خارجی از طریق وب سایت و یا سایر ابزارهای مدرن ارتباطی شامل مناقصه ها، نمایشگاه ها و سایر رویدادهای مهم اقتصادی و تجاری
  • سازماندهی اعزام هیئت های تجاری به کشور خارجی و تنظیم برنامه های نشست تجاری
  • دعوت از اعضاء همزمان با پذیرش هیئت های تجاری از کشور طرف همکاری برای حضور در ملاقات ها و نشست های تجاری
  • شبکه سازی و طرف یابی برای اعضاء در جریان اعزام و پذیرش هیئت های تجاری
  • تنظیم برنامه های ظرفیت افزایی اعضاء از حیث آشنایی با ساز و کارهای مدرن ورود به بازار، بازارسازی و حفظ بازار خارجی از طریق برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی
فهرست اتاق مشترک
فهرست کمیته مشترک