فهرست فایل های دستور جلسات کمیسیون ها
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل دریافت فایل
1 pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیونها از روز یکشنبه 1402/06/26 الی روز چهارشنبه 1402/06/29 pdf ۴۲۸.۳ Kb
2 pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه 1402/06/18 الی روز چهارشنبه 1402/06/22 pdf ۶۹۴.۱ Kb
3 pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیونها (108) از روز شنبه 1402/05/28 الی روز چهارشنبه 1402/06/01 pdf ۹۹۷.۸ Kb
4 pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه 1402/05/21 الی روز چهارشنبه 1402/05/25 pdf ۱ Mb
5 pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه 1402/05/14 الی روز چهارشنبه 1402/05/18 pdf ۱.۱ Mb
6 pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه 1402/04/31 الی روز چهارشنبه 1402/05/04 pdf ۱ Mb
7 pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه 1402/04/24 الی روز چهارشنبه 1402/04/28 pdf ۸۸۵.۲ Kb
8 pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه 1402/034/03 الی روز چهارشنبه 1402/04/07 pdf ۱ Mb
9 pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه 1402/03/27 الی روز چهارشنبه 1402/03/31 pdf ۸۹۸.۲ Kb
10 pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیونها از روز شنبه 1402/03/20 الی روز چهارشنبه 1402/03/24 pdf ۷۷۵.۹ Kb