فهرست فایل های گزارش های مرکز پژوهشها (طرح،لایحه)
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل دریافت فایل
1 pdf طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادارات و واردات pdf ۱۵۴.۶ Kb
2 pdf بحران های بنیادین انسانی pdf ۵۴۰.۶ Kb
3 pdf تجربه توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی (4) مطالعه موردی کشور عربستان pdf ۱.۵ Mb
4 pdf بررسی چالش های معدن کاری زغال سنگ ایران pdf ۶۸۷.۱ Kb
5 pdf اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی بازار خودرو» pdf ۴۳۵.۵ Kb
6 pdf اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» pdf ۲۵۶.۹ Kb
7 pdf اظهار نظر کارشناسی در رابطه با: پیش نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی ایران و برنامه چهارساله (1400–1397) وزارت صنعت، معدن و تجارت pdf ۶۰۵.۷ Kb
8 pdf اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون صدور چک» pdf ۱۹۰.۳ Kb
9 pdf اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 3. بایدها و نبایدهای لایحه (با تأکید بر واحدهای عملیاتی موضوع مواد (5) و (18) مکرر) pdf ۱.۲ Mb
10 pdf اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» (انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان) pdf ۲۳۳.۴ Kb