فهرست فایل ها
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل تاریخ ایجاد دریافت فایل
1 pdf ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی: بخش ارتقاء نظام اداری pdf ۲.۲ Mb ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
2 pdf ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی: بخش انرژی (برق ، گاز و نفت و فرآورده های نفتی) (ویرایش اول) pdf ۱.۵ Mb ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
3 pdf ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی: حوزه حمل و نقل pdf ۸۹۲ Kb ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
4 pdf پایش تحولات تجارت جهانی (گزارش 68) pdf ۱ Mb ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
5 pdf دیپلماسی اقتصادی برزیل pdf ۱.۳ Mb ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
6 pdf بررسی صادرات محصولات کشاورزی pdf ۱.۲ Mb ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
7 pdf اصول OECD در حکمرانی آب: از سیاست تا اجرا و درش آموخته‌ها برای ایران pdf ۱.۲ Mb ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
8 pdf پایش تحولات تجارت جهانی (گزارش 67) pdf ۱ Mb ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
9 pdf ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی: زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی pdf ۱.۲ Mb ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
10 pdf مجموعه پیشنهادهای اتاق ایران در خصوص بخش اقتصادی (مواد «2» تا «27» ) لایحه برنامه هفتم توسعه pdf ۱.۲ Mb ۱۴۰۲/۰۴/۳۱