اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

آدرس : تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی(فرصت)، پلاک 175
کد پستی : ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹
تلفن : ۸۵۷۳۰۰۰۰(۰۲۱)
فکس : ۸۵۷۳۳۳۳۳(۰۲۱)
پست الکترونیک :

سامانه رسیدگی به شکایات اتاق ایران

Google Maps

ارسال پیام
لطفا ایمیل سایر گیرندگان(CC) را با ; جدا نموده و وارد نمایید

لطفا ایمیل سایر گیرندگان پنهان(BCC) را با ; جدا نموده و وارد نمایید
فایلهای مجاز doc;docx;pdf;zip;rar;jpg;jpeg;tiff;png;gif
حجم فایل می بایست حداکثر 10M باشد.
فایلهای مجاز doc;docx;pdf;zip;rar;jpg;jpeg;tiff;png;gif
فرستنده
پیگیری