۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۴۷ ۴۴۸
چچ

مصوبات کمیسیون معاملات مورخ 14 شهریور 1400

مصوبه شماره 1: در خصوص تجدید مناقصه پشتیبانی و توسعه سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، استعلامات لازم از شرکت های دانش آفرینان تندر، مهیا کاران بینا، فاوا نرم افزار، مهندسی داده پرداز سبز، شرکت مرسا و شرکت توسعه فن آوری اطلاعات آرمان بعمل آمد و در وقت مقرر شرکت های دانش آفرینان تندر ومهیا کاران بینا پاسخ دادند و مقرر گردید باتوجه به درخواست مدیر محترم فاوا مبنی بر ادامه کار به صورت موقت با شرکت دانش آفرینان تندر با هدف فرصت کافی برای مطالعه وارائه پیشنهاد توسط مدیر محترم فاوا در آینده، الحاقیه قرارداد با شرکت دانش آفرینان تندر به مبلغ ماهیانه 1.457.500.000 ریال تا پایان فروردین 1401 منعقد گردید.
مصوبه شماره 2: در خصوص خرید آنتی ویروس تحت شبکه اتاق ایران، استعلامات لازم از شرکت های فدک رایان، پرشیا سیس و تجارت الکترونیک ایرانیان اخذ شد و مقرر گردید باتوجه به نظر مدیر محترم فاوای اتاق ایران در خصوص خرید آنتی ویروس و نصب فایروال جداگانه و همچنین برابر پیشنهاد ایشان درخصوص خرید آنتی ویروس با برند "سیمانتک" با قیمت 150.000.000 ریال مقرر گردید واحد فاوا نظر فنی و تعهد خود را در این خصوص در اسرع وقت آماده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون معاملات ارائه نمایند.
مصوبه شماره 3: در خصوص بازسازی تعمیرات بخشی از ساختمان شماره 3 اتاق ایران مقرر گردید با لحاظ صرفه جویی در هزینه ها به صورت امانی توسط مدیریت دفتر طرح های ساختمانی اتاق به مبلغ 1.338.90.000 ریال صورت پذیرد.
مصوبه شماره 4: در خصوص تجهیزات سیستم اعلام حریق طبقات ساختمان شماره 1 و سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق دیتا سنتر استعلامات لازم از شرکت های سپهر تابان ایرانیان، آتش پوشان شرق، پایا بنیان صنعت صورت و شرکت ها به ارسال قیمت اقدام نمودند. مقرر گردید قرارداد تعمیر و نگهداری سیستم آتشنشانی ساختمان شماره 1 وسیستم اعلام واطفاء حریق اتاق دیتا سنتر طبقه زیر زمین ساختمان شماره 1 اتاق ایران با شرکت پایا بنیان صنعت با مبلغ 210.000.000 ریال منعقد گردد.