۰۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۲ ۵۰۸
چچ

مصوبات کمیسیون معاملات مورخ 17 مرداد 1400

مصوبه شماره 1: در خصوص تجدید مناقصه پشتیبانی و توسعه سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند موضوع در کمیسیون معاملات مطرح و بدلیل دریافت تنها یک پیشنهاد از سوی شرکت تندر مصوب گردید: مطابق ماده 13 آئین نامه معاملات اتاق ایران موضوع از طریق استعلام از 3 عرضه کننده دیگر پیگیری و استعلام شده و در جلسه بعدی کمیسیون ارائه گردد.
مصوبه شماره 2: در خصوص خرید باطری ups موضوع در کمیسیون معاملات مطرح و شرکت فرصت کیش با رقم مجموع 563/000/000 ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به عنوان برنده مناقصه خرید باطری انتخاب شد.
مصوبه شماره 3: در ارتباط با خرید روغن دیزل ژنراتور و فیلترهای مربوطه موضوع در کمیسیون معاملات مطرح و شرکت کیان صنعت رفاه با قیمت 189/800/000 ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به عنوان برنده مناقصه برگزیده شد.
مصوبه شماره 4: در خصوص بازسازی آب نمای داخل حیاط ساختمان شماره 1 اتاق مقرر گردید با پیشنهاد مدیریت طرح های ساختمانی مبنی بر بازسازی داخل حوض با برآورد مبلغ 180،000،000 ریال اینکار توسط این دفتر صورت پذیرد.
مصوبه شماره 5: در خصوص اخذ شابک، فیپا، مجوز ارشاد، چاپ 2 عنوان کتاب "الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری در کشور هند"و "راهکارهای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک" در 300 نسخه، شرکت انتشارات سبزان به عنوان برنده مناقصه با رقم 687/100/000 ریال انتخاب گردید.
مصوبه شماره 6: در خصوص مناقصه خرید 15 دستگاه لب تاب جهت استفاده اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه موضوع در کمیسیون مطرح و شرکت ایده نگاران شایسته بین الملل با رقم 3/271/500/000 ریال (بدون احتساب ارزش افزوده) به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.