۰۹ مرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۵۰ ۲۳
چچ

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه غیرتجاری "اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان" مورخ 30/08/1401 تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است:

  1. گزارش عملکرد هیأت مدیره، خزانه دار، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 10/10/1400قرائت و مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.
  2. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه انتخاب شد.
  3. آقایان کاریا کوکبی بعنوان بازرس اصلی و بهتاش توانائیان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

مرجع صادرکننده: معاونت تشکل ها
شماره: 14/1634/ص
تاریخ تصویب: ۳۰ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ابلاغ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲