۰۹ مرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۵۷ ۲۱
چچ

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه "اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند" مورخ 06/04/1402 تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است:

  1. گزارش عملکرد هیأت مدیره، خزانه دار، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1401 قرائت و مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.
  2. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه انتخاب شد.
  3. خانم آرزو افخم ابراهیمی بعنوان بازرس اصلی و آقای بابک امیرانی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
مرجع صادرکننده: معاونت تشکل ها
شماره: 14/3211/ص
تاریخ تصویب: ۰۶ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۱۲ تیر ۱۴۰۲