۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰:۱۳ ۱۸
چچ

قرارداد "پشتیبانی نرم افزار و ارائه خدمات فناوری اطلاعات"

قرارداد "پشتیبانی نرم افزار و ارئه خدمات فناوری اطلاعات" از تاریخ اجرای 1402/1/1تا 1402/5/31 با مبلغ کل قرارداد 916.500.000 با شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان منعقد گردید.

تاریخ تصویب: ۰۱ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ اعتبار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲