۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۰۸:۳۶ ۵
چچ

قرارداد ارائه و فروش خدمات پذیرایی و رفاهی در خصوص همایش حمایت قضایی از تولید کنندگان و سرمایه گذاری در قوه قضاییه

قرارداد ارائه و فروش خدمات پذیرایی و رفاهی در خصوص همایش حمایت قضایی از تولید کنندگان و سرمایه گذاری در قوه قضاییه از تاریخ اجرای 1402/4/7 تا 1402/4/7 با مبلغ کل قرارداد 2.703.564.060 ریال با مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما منعقد گردید.

تاریخ تصویب: ۰۷ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۰۵ تیر ۱۴۰۲
تاریخ اعتبار: ۰۷ تیر ۱۴۰۲