۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۰۸:۴۵ ۱۲
چچ

قرارداد پژوهشی" شناسایی فرصت های صادراتی ایران به قاره آفریقا: رهیافت الگوی پشتیبان تصمیم (DSM)"

قرارداد پژوهشی" شناسایی فرصت های صادراتی ایران به قاره آفریقا: رهیافت الگوی پشتیبان تصمیم (DSM)" از تاریخ اجرای 1402/4/1 تا 1402/8/1 با مبلغ کل قرارداد 3.500.000.000 ریال با سرکار خانم نجمه ساجدیان فرد منعقد گردید.

تاریخ تصویب: ۰۱ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ اعتبار: ۰۱ آبان ۱۴۰۲