۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۰۸:۵۷ ۱۳
چچ

قرارداد پژوهشی" پایش تحولات تجاری جهانی شماره های 61 الی 72 "

قرارداد پژوهشی" پایش تحولات تجاری جهانی شماره های 61 الی 72 " از تاریخ اجرای 1402/1/1 تا 1402/6/31 با مبلغ کل قرارداد 2.310.000.000 ریال با سرکار خانم زهرا توحیدی منعقد گردید.

تاریخ تصویب: ۰۱ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ اعتبار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲