۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۰۹:۰۴ ۱۳
چچ

قرارداد پژوهشی" گزارش تحولات جدید در تجارت جهانی "

قرارداد پژوهشی" گزارش تحولات جدید در تجارت جهانی " از تاریخ اجرای 1402/1/1 تا 1402/6/31 با مبلغ کل قرارداد 2.695.000.000 ریال با جناب آقای محسن شریعتی نیا منعقد گردید.

تاریخ تصویب: ۰۱ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ اعتبار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲