۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۱۲:۲۹ ۱۱
چچ

قرارداد "تجمیع نظرات بخش خصوصی بر تهیه گزارش تخصصی حوزه انرژی شامل پیشنهاد برای درج در برنامه لایحه هفتم توسعه"

قرارداد "تجمیع نظرات بخش خصوصی بر تهیه گزارش تخصصی حوزه انرژی شامل پیشنهاد برای درج در برنامه لایحه هفتم توسعه" از تاریخ اجرای 1402/4/1 تا 1402/12/29 با مبلغ کل قرارداد 1.300.000.000 ریال با جناب آقای فریدون اسعدی منعقد گردید.

تاریخ تصویب: ۰۱ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ اعتبار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲