۱۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۲۸ ۷۰
چچ

شیوه نامه تأیید اسناد تجاری و تأیید هویت اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

-
تاریخ تصویب: ۰۷ مرداد ۱۴۰۲