۱۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۲ ۱۳۹
چچ

آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان- تغییرات دی ماه 1401

-
تاریخ تصویب: ۲۰ دی ۱۴۰۱