پروژه نیازسنجی آماری ملی

بروزرسانی فهرست اقلام آماری و شاخص های موضوع ماده 6

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

شرکت کنندگان محترم

با توجه به اهمیت نقش آمار و اطلاعات در تصمیم ­سازی، تصمیم­ گیری و برنامه­ ریزی کسب وکار برای فعالان اقتصادی و سرمایه­ گذاران در کشور، بر اساس ماده 6 قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده54 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (بند ب ماده10 قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور) را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌ گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.

اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه‌ گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت­ و­گوی دولت و بخش خصوصی تعیین می‌شود. در همین راستا، اولین فهرست نیازهای آماری فعالان اقتصادی در اتاق ایران تهیه و در اسفندماه سال 1394به تصویب شورای گفتگو رسید و به مرکز آمار ایران ابلاغ شد. همچنین مقرر گردید این فهرست، براساس انجام فرایند نیازسنجی از فعالان اقتصادی در فواصل زمانی معین بروزرسانی شده و برای انجام مراحل تولید و انتشار در اختیار مرکز آمار ایران قرار گیرد.

از این رو مرکزآمار اتاق ایران با اجرای پروژه نیازسنجی آماری ملی بروز رسانی فهرست اقلام آماری و شاخص های موضوع ماده 6 در جهت دریافت نیازهای فعالان اقتصادی به اقلام و شاخص­ های آماری است به صورت صحیح و درقالب استاندارد به تولید کنندگان داده­ های آماری در دستگاه­ های اجرایی مختلف منعکس نماید.

لذا از شما دعوت می شود در تولید اقلام آماری مورد نیاز خود این پروژه را یاری دهید.

در صورت تمایل ضمن مطالعه راهنما و اطلاع از نحوه پاسخگویی، اقدام به دانلود فرم های الف و ب و راهنما نموده و پاسخ های خود را به آدرس ذیل ارسال فرمایید.

: Emailstat.iccima@gmail.com