چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۳:۴۵ ۷۸
نوع مناقصه/مزایده: مناقصه
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ
خرید کارتریج

خرید کارتریج

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد، نسبت به خرید تعدادی کارتریج با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه از طریق شرکت ها یا تامین‌کنندگان ذیصلاح اقدام نماید.

موضوع مناقصه: خرید کارتریج به شرح (اسناد مناقصه)

محل تحویل کلیه اقلام: تهران- خیابان طالقانی- نبش خیابان موسوی –پلاک 175.

زمان تحویل پیشنهادها: روز چهارشنبه 01 / 09 / 1402 تا ساعت 13:00

شماره تماس جهت دریافت اسناد و رفع ابهام: 85732005 جناب آقای روزرخ

نشانی محل تسلیم پیشنهادها: تهران - خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره 175 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دبیرخانه مرکزی اتاق ایران

شرایط تحویل پاکت مربوط به مناقصه: پاکت به صورت سربسته و لاک و مهر شده در موعد مقرر به دستگاه مناقصه‌گزار تحویل و برروی آن حتما قید شود محرمانه، دبیرخانه کمیسیون معاملات - مربوط به مناقصه خرید کارتریج

سازمان برگزار کننده: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۲
محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده: اتاق ایران
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: رایگان
مهلت دریافت اسناد: سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۲
مهلت ارسال پیشنهاد: چهارشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۲
وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری