اطلاعات واحد
user

ایرج شیدایی

معاون پشتیبانی

معرفی واحد

معاونت پشتيباني اتاق ایران با هدف  ارايه خدمات مورد نياز، به موقع، به اندازه، و مناسب در جهت دستيابي به اهداف مجموعه اتاق ایران ايجاد شده است. در اين راستا، اهميت و نقش اين معاونت داراي پيچيدگي، گستردگي و تنوع وظايف و مسئوليت هاست.

معاونت پشتیبانی در مجموع وظیفه تامین منابع و پشتیبانی اداری، مالی و تدارکاتی حوزه داخلی و خارجی  را بر عهده دارد. بدون شک پشتیبانی صحیح و قوی یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به اهداف مصوب است. نهايي كردن مطالعات انجام شده در حوزه معاونت، به منظور فراهم كردن امكان تصميم‌گيري ریاست و هيئت رئيسه محترم اتاق و همچنين مشاركت در تصميم‌سازي هاي مشترك با ساير معاونت ها، تعامل با ساير دستگاه‌ هاي برون سازماني مرتبط ،از وظايف اين معاونت است.

هماهنگ نمودن فعالیتهای مربوط به تامین بودجه، عملیات و مدیریت برنامه های مالی و اداری و همکاری در پیشبرد امورمحوله از طریق تامین نیازهای تخصصی در حوزه اداری، مالی و تدارکاتی از مهمترین وظایف این معاونت است.

وظایف تخصصی از طریق پشتیبانی در دو حوزه مدیریتی شامل ۱-  مدیریت امور اداری و کارگزینی شامل دبیرخانه مرکزی، تدارکات و خدمات و حراست ۲- انتظامات و مدیریت امور مالی و بودجه بندی به انجام می رسد.

شرح اهم وظایف

 • دریافت خط مشی کاری از ریاست محترم اتاق ایران و انجام مسئولیت های تحت نظارت ایشان
 • برنامه ریزی امور و تقسیم مسئولیت ها بین واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر اجرای صحیح پیشبرد امور
 • نظارت بر رعایت اصول و سیاستهای اتاق در اجرای مقررات اداری و تصویب و تائید بخشنامه های اداری و اسناد مالی و پرسنلی
 • نظارت بر عملکرد واحدها به ویژه امور مالی برای اجرای صحیح مقررات و قوانین و تائید اسناد و مدارک مالی
 • ایجاد هماهنگی و پشتیبانی کامل سایر حوزه های اتاق
 • شرکت در جلسات داخل و خارج اتاق جهت رسیدگی به مسائل مربوط به امور اجرائی و پشتیبانی
 • نظارت بر امور پرسنلی و رفاهی کارکنان اتاق ایران و تهیه گزارش های لازم در جهت بهبود وضعیت نیروی انسانی
 • نظارت بر امر تهیه و تدوین بودجه های سنواتی و کنترل اجرای صحیح بودجه های سالانه
 • انجام ماموریتهای مختلف بر اساس تشخیص و صلاحدید ریاست محترم اتاق
 • همکاری لازم با دبیر کل محترم اتاق جهت پیشبرد هرچه بهتر امور جاری اتاق
 • رعایت مقررات و اجرای قوانین و دستورالعمل های صادره
 • انجام سایر امور محوله در ارتباط با وظایف شغلی

 

اهداف و برنامه ها

معاونت پشتيبانی اتاق ایران همواره در تلاش است که از منابع انسانی و منابع مالی سازمان استفاده بهينه به عمل آيد به ترتيبی که با افزايش بهره وری واحد می تواند به اهداف خود در کمترين زمان و کمترين هزينه و بيشترين کارايی نایل آید و برنامه های مصوب را در راستای اهداف اتاق به درستی به انجام برساند.

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل