اطلاعات واحد
user

علی چاغروند

مدیریت طرح، برنامه ریزی و پایش و سرپرست معاونت کسب و کار اتاق ایران

سوابق کاری

 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت
 • استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مدرس دانشگاه راجیو گاندی هندوستان دانشکده داروسازی
 • سابقه فعالیت در سازمان های تولیدی و خدماتی کشور به مدت ۱۵ سال
 • مشاور برتر سیستمهای مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی و قطعه سازی
 • سابقه همکاری به عنوان ممیز و مشاور با بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی، خدماتی کشور
 • ممیز و سرممیز سیستمهای مدیریت کیفیت و سابقه همکاری با مودی انگلستان
 • سابقه تدریس و آموزش درحوزه های مدیریت و فضای کسب و کار به مدت ۱۰ سال
 • بازرس خارجی انجمن بین المللی سیستم های اطلاعات کامپیوتر (AICIS)
 • مدیر بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت نوین آفرینان صنایع به مدت ۵ سال
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اکسیر کیان

معرفی واحد

شرح اهم وظایف

 • تدوین و ابلاغ رویکردها و سیاست های مصوب هیات رئیسه و هیات نمایندگان.
 • تبدیل رویکردها، سیاستها و راهبردهای اتاق به برنامه عملیاتی (اجرایی) Action Plan.
 • مشخص کردن شاخص، کمیت، مرحله بندی، زمان بندی شروع و خاتمه هر مرحله و همکاری در ارزیابی درصد پیشرفت در هر مرحله از برنامه عملیاتی (اجرایی).
 • تدوین گزارش تشریحی و تحلیلی از پیشرفت فصلی برنامه ها و اقدامات عمده واحدها و بیان تنگناهای تحقق برنامه ها و ارائه آن به دبیرکل و هیات رئیسه اتاق.
 • مدیریت دبیرخانه انجام امور مرتبط با سند نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی.

اهداف و برنامه ها

 • تاکید بر برنامه راهبردی (Strategic Plan) و پروژه محوری در اتاق ایران.
 • استقرار نظام مکانیزه مدیریت مبتنی بر پروژه ( Project Based Management: PBM).
 • ارتقاء و اثربخشی عملکرد دفتر مدیریت پروژه در اتاق ایران (Project Management Office: PMO).
 • ارتقاء اثربخشی عملکرد برنامه ای واحدهای اتاق در راستای رویکردهای مصوب اتاق، چشم انداز، ماموریت و راهبردها.
 • ارتقاء سطح اقدامات اتاقهای استانی و تشکلها در راستای سند نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی.

محصولات و خدمات

 • تولید برنامه های قابل پایش و ممیزی با همکاری واحدهای اتاق در چارچوب برنامه مصوب هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق.
 • طراحی فرمهای موردنیاز واحدها برای انعکاس دقیق پیشرفت برنامه به صورت ماهیانه و فصلی.
 • تدوین گزارش تحلیلی از پیشرفت و مشکلات تحقق برنامه ها و ارائه آن به دبیرکل و هیات رئیسه جهت تصمیم گیری پیرامون رفع مشکلات اجرای برنامه های مصوب اتاق.
 • همکاری با معاونت پشتیبانی در تولید گزارشات عملکرد ماهانه و سایر گزارشات درخواستی از اتاق.
 • همکاری در تولید و طراحی فرآیندهای انجام کار در قالب نظام ISO9001.
 • همکاری با اتاق های استانها و تشکلها درباره برنامه های مرتبط با نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی و پیگیری تحقق و بررسی دستاوردهای آنها.

آیین نامه و دستورالعمل