اطلاعات واحد
user

محمدرضا عرب

مدیر اداری و منابع انسانی

سوابق کاری

  • جهاد دانشگاهی (۱۳۶۱)
  • ستاد انقلاب فرهنگی (۱۳۶۵-۱۳۶۳)
  • وزارت علوم و آموزش عالی (۱۳۷۸-۱۳۶۵)
  • مدیر کل روابط عمومی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۷-۱۳۷۸)
  • مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران خودرو به مدت ۱۸ ماه (۱۳۸۶-۱۳۸۵)
  • کارشناس حوزه وزارتی
  • معاون دفتر وزارتی

معرفی واحد

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل