اطلاعات واحد
user

هما شریفی

مدیر امور کمیسیون های تخصصی

معرفی واحد

مدیریت امور کمیسیون های تخصصی در معاونت کسب و کار اتاق ایران، وظیفه‌ی هماهنگی کلیه‌ی امور مربوط به کیمسیون‌های 18 گانه، پشتیبانی از اقدامات اجرایی و تدوین برنامه‌ها و اولویت‌های کمیسیون‌ها را بر عهده دارد. بر اساس شیوه‌نامه ی چگونگی تشکیل و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، هر کمیسیون دارای یک دبیر می‌باشد. دبیران کمیسیون‌ها زیر نظر مدیریت امور کمیسیون‌ها فعالیت می‌کنند.
اقتصاد ایران فراز و نشیب های زیادی را در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی طی کرده و تاریخ این گذار سرشار از تجربیاتی است که بررسی و مطالعه دقیق آنها می تواند آموزه های کاربردی فراوانی را به همراه داشته باشد. در این میان نکته قابل تاملی که از بررسی های تاریخی اقتصاد ایران استنتاج می گردد تلاش پیگیر برای مقابله با مشکلاتی است که عبور موفقیت آمیز از آنها مستلزم تجهیز سیاست گذاران و فعالان اقتصادی به واقعیت ها بر اساس اطلاعات و دانش روز خواهد بود.
اتاق ایران بر مبنای رسالت اصلی خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه همواره تلاش نموده است تا ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی پیشنهادهای سازنده ای نیز در این زمینه ارائه نماید.
بر همین اساس کمیسیون ‌های تخصصی در اتاق ایران در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹ به عنوان اتاق فکر و بازو های مشورتی بخش خصوصی شکل گرفته است. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرارمی گیرد.
کمیسیون های تخصصی در طول دوره فعالیت خود همواره در مسیر توسعه قابلیت های خود گام برداشته اند و توانسته اند با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب ضمن تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید به جایگاه واقعی خود نایل شوند.
بر همین اساس مدیریت امور کمیسیون های تخصصی به استناد آیین‌نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی و شیوه نامه های مربوطه، ذیل معاونت کسب و کار اتاق ایران شکل گرفته است.
مدیریت امور کمیسیون ها ضمن انتخاب و معرفی دبیران کمیسیون ها به دبیر کل، از طریق انتخاب و بکارگیری مشاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید و صاحب نظران مختلف را در کنار فعالین بخش خصوصی فراهم می آورد تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.

شرح اهم وظایف

فعالیت کمیسیون‌های تخصصی و حصول به اهداف و اولویت‌های مصوب، نیازمند ارتباط مدون با بدنه‌ی اتاق، ایجاد ساختار اداری و ساختار برنامه‌ریزی و پایش عملکرد و رتبه بندی آن‌هاست. مدیریت امور کمیسیون‌ها در این مسیر با اجرای موضوعات زیر، پشتیبانی از عملکرد کمیسیون‌های تخصصی و ایجاد ارتباط نظام‌مند با ناظر محترم راهبردی کمیسیون ها به عنوان عضو هیئت رئیسه‌ی اتاق را بر عهده دارد.
انتخاب دبیران کمیسیون ها و پیشنهاد به دبیرکل برای صدور حکم آنها
پیگیری تصمیمات کمیسیون ها
انجام امور اداری و اجرایی کمیسیون ها و ایجاد هماهنگی میان دبیران کمیسیون ها
ارجاع طرح ها، لوایح، پیشنهادها و گزارش ها به کمیسیون ها بر اساس نظر هیئت رئیسه
برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه کمیسیون ها
انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات کمیسیون ها
اخذ نظرات کارشناسی کمیسیون ها در موارد ارجاع شده توسط هیئت رئیسه
اطلاع رسانی قوانین، مقررات و بخشنامه های مربوطه به کمیسیون ها
برگزاری جلسه شورای روسای کمیسیون ها و تهیه و انتشار صورتجلسه آن
تهیه گزارش های عملکرد فصلی و انتشار آنها
ارزیابی، ویرایش محتوایی و ساختاری گزارش های تهیه شده در کمیسیون ها
اطلاع رسانی مناسب گزارش های کارشناسی تهیه شده در کمیسیون ها (بعد از تصویب توسط اعضای کمیسیون
انجام ارزیابی عملکرد ماهانه و دوره ای کمیسیون ها و انتشار نتایج آن
تهیه و انتشار فصل نامه الکترونیکی دبیرخانه کمیسیون ها
ارتقای توان علمی کمیسیون ها
انتخاب و بکارگیری کارشناسان خبره برای کمیسیون ها به پیشنهاد هیئت رئیسه کمیسیون ها
آموزش و ارتقای توان کارشناسی دبیران
برگزاری و ارزیابی نشست های کارشناسی برای کمیسیون ها با حضور صاحب نظران آن حوزه
تعامل با کمیسیون های متناظر در شهرستان ها
تعامل با تشکل های مرتبط
پیشنهاد موضوعات مهم روز برای بررسی و انجام اقدامات کارشناسی به کمیسیون ها

اهداف و برنامه ها

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل