اطلاعات واحد
user

معرفی واحد

اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه، بخشی از فرآیند کاری خود را از طریق ارتباط با افکار عمومی پیش می برد که این قبیل اقدام ها، توسط روابط عمومی مدیریت می شود.

روابط عمومی هدف تعامل اتاق را با عموم مخاطبان بویژه اهالی رسانه و تصمیم سازان را از طریق پرداختن به موضوع ها، مطالب و اخباری دنبال می کند که به منافع و ظرفیت بخش خصوصی کشور مربوط است.

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

  • تهیه محتوای چند رسانه ای مانند خبر، گزارش، عکس و فیلم از فعالیت ها، دستاوردها و مطالبات اتاق و انتشار آن در رسانه های گروهی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
  • رصد افکار عمومی و رسانه های مرتبط با اتاق به منظور واکنش حرفه ای در قبال دیدگاه های بیان شده
  • جریان سازی فکری در فضای افکار عمومی و تصمیم گیران اقتصادی
  • حضور در جشنوراه ها و کنفرانس ها

 

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل