اطلاعات واحد
user

معرفی واحد

مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی (ایکریک) (ICRIC) نهادی بین المللی و از خانواده سازمان همکاری های اسلامی (OIC) است که بر مبنای تفاهم نامه فیمابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق بازرگانی و صنعت اسلامی تاسیس، تجهیز و اداره می شود.

این مرکز از زمان تاسیس (۱۳۸۲) به مدت نا محدود تشکیل شده و توسط هیئت مدیره ای متشکل از ۳ نماینده از ایران (به انتخاب رئیس اتاق ایران)، ۳ نماینده از اتاق های کشورهای اسلامی (به انتخاب مجمع عمومی اتاق اسلامی) و یک نفر از ایران به عنوان مدیر کل (به انتخاب رئیس هیئت مدیره) برای مدت ۴ سال انتخاب می گردد.

دبیرخانه دائمی ایکریک در تهران بوده و ریاست اتاق بازرگانی ایران، ریاست ایکریک را بر عهده دارد.

شرح اهم وظایف

 • اخذ مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک)
 • اخذ مقام مشورتی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)
 • تلاش در راستای تبدیل این مرکز به “اتاق فکر بخش خصوصی کشورهای اسلامی” در راستای حضور فعالتر و تاثیرگذارتر بخش خصوصی در تصمیم گیری های کشورهای اسلامی؛
 • استفاده از پتانسیل این مرکز در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری فیما بین کشورهای اسلامی
 • استفاده از ظرفیت مقام مشورتی ایکریک جهت حضور در جلسات سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد (اکوسوک و انکتاد)

اهداف و برنامه ها

 • مطالعه و شناسایی چالش ها و فرصت های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی
 • برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی مرتبط با مسائل اقتصادی و تجاری بین المللی با محوریت کشورهای اسلامی
 • انجام تحقیقات، جمع آوری اطلاعات و انتشار گزارش های تجاری و اقتصادی مرتبط با کشورهای اسلامی
 • بررسی راه کارهای ارتقا همکاری های صنعتی، اقتصادی و تجاری میان اتاق های بازرگانی کشورهای اسلامی

محصولات و خدمات

 • نشان جهانی حلال (HALALWORLD)
 • جایزه سرآمدی شرکت های برتر مسلمان (MECAward)
 • تدوین راهنمای تجاری کشورهای اسلامی (IWTD)
 • سامانه اعتبارسنجی شرکت های کشورهای اسلامی (IC-CRS)
 • زنجیره گردشگری کشورهای اسلامی (ICTC)
 • شبکه سازی شرکت های کوچک و متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی (ONSA)

 

 

آیین نامه و دستورالعمل