اطلاعات واحد
user

معاونت اقتصادی

سوابق کاری

 

 

 

معرفی واحد

معاونت اقتصادی با تهیه گزارش ها، اظهارنظرها و انجام و یا هدایت طرح های تحقیقاتی کاربردی در حوزه های اقتصادی؛ تهیه و انتشار آمار و اطلاعات درباره محیط کسب وکار کشور؛ و شرکت در جلسات‌ شوراها و کمیته های ‌مرتبط با موضوعات اقتصادی، در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی ارکان قانونی اتاق ایران و نهادهای سیاست گذار اقتصادی در کشور مشارکت می کند.

شرح اهم وظایف

 • مشارکت با ارکان قانونی اتاق ایران در تنظیم خط مشی ها و راهبردهای اتاق ایران در زمینه اجرا و توسعه فعالیت های تحقیقاتی اتاق
 • مشارکت فعال در جلسات کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهای قانونی و مرتبط در داخل وخارج از اتاق ایران
 • هدایت و نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی از طریق مدیریت بر دبیرخانه شورای پژوهشی اتاق ایران
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص طرح ها، لوایح و قوانین مؤثر بر فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و محیط کسب و کار کشور
 • بررسی سیاست های اقتصادی مؤثر بر محیط کسب و کار و ارائه توصیه های بخش خصوصی در روند تنظیم و اصلاح سیاست های مذکور مبتنی بر هدف تسهیل فعالیت های اقتصادی
 • همکاری علمی و پژوهشی با مؤسسات تحقیقاتی معتبر داخلی و خارجی در راستای بهره برداری از نظرات تخصصی در انجام امور تحقیقاتی
 • رصد و مطالعه تحولات کشور در زمینه های تجارت، صنعت ومعدن وارائه تحلیل های کارشناسی از چرایی بروز این تحولات وارائه راهکارهای عملیاتی واجرایی
 • انجام مطالعات تطبیقی در خصوص موضوعات حائز اهمیت برای بخش خصوصی وبهره مندی از تجارب کشورها در زمینه این موضوعات
 • تهیه بروشور، بولتن و گزارش و تدوین بسته های آموزشی رسانه ای به منظور آشنایی فعالان اقتصادی با مفاهیم و مسائل روز اقتصادی و آماری
 • تحقیق و بررسی و تهیه راهکارهای اجرایی در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO
 • برگزاری میزگردها و جلسات تخصصی در حوزه وظایف معاونت
 • تقویت منابع علمی و اهتمام به توسعه خدمات عمومی به مراجعان کتابخانه اتاق ایران
 • برنامه ریزی به منظور شناسایی مستمر نیازهای آماری فعالان اقتصادی و کاربران اتاق ایران
 • اهتمام‌ در پوشش‌ دادن‌ کامل‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ حال‌ و آینده اتاق در قالب‌ نظام‌ آماری‌.
 • همکاری با ارکان نظام آماری کشور (دستگاه های اجرایی) و مرکز آمار ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف به منظور گردآوری و تأمین آمارهای موضوعی مورد نیاز
 • ارائه گزارش های تحلیلی آماری از آمار واطلاعات جمع آوری شده در زمینه های مختلف
 • محاسبه شاخص های ملی از طریق اجرای طرح پایش ملی محیط کسب وکار کشور
 • طراحی و انتشار سالنامه آماری اتاق ایران و همکاری در تهیه و انتشار سایر نشریات و گزارش های ادواری اتاق ایران

اهداف و برنامه ها

 • تقویت مرکز مطالعات اتاق ایران و تبدیل آن به یک مرکز مطرح تولید فکر اقتصاد در کشور
 • اجرای طرح های پژوهشی مصوب در سال ۱۳۹۵
 • تهیه وانتشار ده هاعنوان مقاله و گزارش حاصل بررسی های موردی اقتصادی
 • همكاري با مجمع جهاني اقتصاد براي تهيه گزارش رقابت پذيري جهاني
 • فعال نمودن باشگاه اقتصاد دانان جوان
 • توسعه پژوهش هاي كاربردي در زمينه هاي مقررات زدايي، خصوصي سازي، اصلاح نظام تعرفه و …
 • تشكيل مستمر جلسات اتاق فكر
 • توسعه مراكز تحقيقات اقتصادي اتاق هاي شهرستان
 • پیاده سازی و استقرار سامانه آماری اتاق ایران و بروزرسانی اطلاعات و آمار آن به طور مستمر
 • تشکیل کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور و پیگیری تصویب آن در شورای عالی آمار و پیگیری اجرای ماده ۶ قانون بهبود مستمر کسب وکار
 • طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی پایش محیط کسب وکار کشور و برنامه ریزی به منظور ارائه اولین گزارش شاخص های ملی ارزیابی محیط کسب وکار بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسب و کار با همکاری اتاق های تعاون و اصناف کشور تا پایان سال ۱۳۹۵
 • ساماندهی چارچوب آماری پایگاه اطلاعاتی سامانه کارت هوشمند بازرگانی از طریق کدگذاری استاندارد بین المللی کلیه فعالیت های اقتصادی ISIC.Rev4 در شناسنامه آماری اعضای اتاق
 • همکاری با سایر واحدهای اتاق در زمینه فعالیت های تحقیقاتی وآماری
 • تهیه و تدوین نشریات آماری ادواری در اتاق ایران ازجمله سالنامه آماری اتاق ایران، بولتن های آماری و گزارش های تحلیلی

محصولات و خدمات

 • گزارش های مربوط به پژوهش های انجام شده در اتاق ایران (مصوب شورای پژوهش)
 • نشریه چکیده آمارهای اقتصادی
 • بروشورهای اقتصاد به زبان ساده
 • نشریه بررسی مسائل روز اقتصاد ایران
 • گزارش های اولویت های همکاری اقتصادی-تجاری با کشورها
 • سایر گزارش های اقتصادی (عموما با جهت گیری موضوعات اقتصاد کلان)
 • اطلاع رسانی آماری از طریق سامانه آماری اتاق ایران
 • تهیه وانتشار سالنامه آماری اتاق ایران (در دست طراحی)
 • نشریه نتایج ارزیابی شاخص های ملی پایش محیط کسب وکار (در دست طراحی)

آیین نامه و دستورالعمل