اطلاعات واحد
user

هومن عظیمی کاظمی

رئیس دبیرخانه مرکزی

سوابق کاری

  • کارشناس حقوقی اتاق ایران از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۵
  • رئیس دبیرخانه مرکزی اتاق از سال ۱۳۸۵ تاکنون
  • نماینده کارفرمایان در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تاکنون
  • یک دوره دبیر و دو دوره رئیس کمیته انضباط کار اتاق ایران

 

معرفی واحد

دبیرخانه مرکزی اتاق ایران به عنوان مرکز و مبدا اصلی دریافت و صدور کلیه مراسلات و مکاتبات اتاق ایران می باشد.

شرح اهم وظایف

  • دریافت و ثبت مکاتبات وارده اعم از: پستی، فکس، محرمانه و دریافتی اربابین رجوع
  • ثبت و صدور مکاتبات صادره اتاق
  • ارتباط با شبکه مکاتبات دولت(اتوماسیون دولت)
  • توزیع و پخش مکاتبات داخلی اتاق (بین واحدها)
  • انجام امور بیمه ای تامین اجتماعی و تکمیلی کارکنان اتاق ایران و شهرستانها
  • تایید اسناد تجاری و بازرگانان و اعضای اتاق

اهداف و برنامه ها

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل