اطلاعات واحد
user

بهنام فرامرزیان

مدیر حمل و نقل بین المللی و کارنه تیر

سوابق کاری

 • عضو کمیسیون گمرکی کارنه تیر سازمان ایرو
 • عضو  کمیسیون نظارت سازمان ایرو
 • نماینده اتاق ایران در کمیته تیر سازمان ملل ژنو
 • عضو کمیته ICC حمل و نقل و ترانزیت

 

 

معرفی واحد

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران طبق ماده واحده و دو تبصره در اول خرداد ماه ۱۳۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی و در ۲۲ آذرماه ۱۳۶۳ با تائید شورای نگهبان به عنوان موسسه ضامن و صادرکننده کارنه تیر انتخاب گردید.

پس از الحاق مجدد ایران به کنوانسیون آ.ت.آ در سال ۱۳۸۴، اتاق بازرگانی ایران به عنوان موسسه ضامن و صادر کننده آ.ت.آ نیز منتصب گردیده است.

شرح اهم وظایف

حوزه کارنه تیر

 • بررسی و اخذ اسناد و مدارک لازم جهت پذیرش شرکت حمل و نقل در رویه تیر با رعایت ضمیمه ۹ کنوانسیون تیر
 • ایجاد سلسله تضمینات تیر
 • نظارت کامل بر نحوه عملکرد شرکت های حمل و نقل در سیستم تیر
 • ارائه آموزش های حرفه ای و کاربردی
 • همکاری با سازمان و ارگانهای ذیربط در امور حمل و نقل از جمله وزارت راه و شهرسازی و گمرک
 • بررسی، پیگیری و کارشناسی روند تغییرات در کنوانسیون تیر
 • اجرای کلیه دستورالعمل های صادره توسط سازمان ایرو
 • همکاری با انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل جاده ای – دریایی – ریلی
 • صدور کارنه تیر به شرکت های واجد شرایط
 • بررسی اخطاریه و مطالبات گمرک از کارنه تیرهای صادره ایرانی و خارجی

حوزه آ. ت. آ

 • تامین سلسله تضمینات
 • صدور کارنه آ. ت. آ
 • بررسی اخطاریه و مطالبات گمرک از کارنه های صادره ایرانی و خارجی
 • نظارت کامل بر نحوه عملکرد شرکت ها
 • بررسی و اخذ اسناد و مدارک لازم جهت پذیرش افراد/ شرکت، حقیقی/ حقوقی به رویه آت آ
 • ارائه آموزش های حرفه ای و کاربردی
 • همکاری با ICC در فرانسه جهت اجرای هرچه بهتر رویه آ. ت. آ
 • پیگیری کلیه بخشنامه های صادره توسط ICC
 • رعایت دستورالعمل های صادره از کشورهای عضو آ. ت. آ

اهداف و برنامه ها

 • ارتقاء سطح حمل و نقل بین المللی کشور اعم از جاده ای، دریایی و ریلی
 • توسعه همکاری بخش خصوص / دولتی در چارچوب چشم انداز ۱۴۰۴
 • رونق بازار کسب و کار
 • استفاده هرچه بهتر از پتانسیل های کریدورهای مهم جاده ای
 • رقابت پذیری در بازار بین المللی
 • کمک به رشد اقتصادی کشور با توسعه زیرساختارهای حوزه حمل و نقل
 • بررسی و تحقیقات منطقه ای و فرامنطقه ای در کلیه حوزه های حمل و نقلی
 • الحاق به کنوانیسون مهم حمل و نقلی
 • حضور در میادین ملی و بین المللی
 • مطرح ساختن حمل و نقل کشور در سطوح مختلف بین المللی
 • معرفی امکانات و پتانسیل های موجود در حوزه حمل و نقل
 • اطلاع رسانی در زمینه های مختلف حمل و نقل ( استاندارد، قوانین و مقررات جاده ای، ایمن سازی، زیست محیطی، تکنولوژی و فن آوری اطلاعات)

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل