اطلاعات واحد
user

ایرج شیدایی

دبیرکل

معرفی واحد

 • با توجه به جايگاه اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه (مجريه، مقننه و قضائيه) حسب بند «د» ماده ۹۱ قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معان و کشاورزی ایران، ساماندهي و هماهنگي با فعالان اقتصادي كشور به عهده اتاق ايران می باشد.
 • معاونت امور مجلس اتاق ايران از جمله معاونت‌هایی است كه فعاليت‌هاي حساس و حائز اهميت در تعامل با مجلس شوراي اسلامي و سایر دستگاههای مرتبط با قانونگذاری کشور را عهده‌دار می باشد.

شرح اهم وظایف

 • پیگیری در خصوص هماهنگی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت مصوبات مورد تاکید اتاق ایران در صحن و کمیسیونها و ارائه گزارش روزانه از کمیسیونها در صحن مجلس شورای اسلامی
 • پیگیری از واحدهای مختلف اتاق جهت معرفی نماینده اتاق به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی
 • مکاتبه با کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی جهت معرفی نماینده اتاق در جلسات مرتبط ، پیگیری و اخذ گزارش جلسات از نمایندگان اتاق و انتقال به هیات رئیسه محترم اتاق
 • حضور در جلسات کمیسیونهای مختلف اتاق و ارائه نظرات آنان به مجلس شورای اسلامی
 • دریافت گزارش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و اطلاع رسانی آن جهت بهره برداری اتاق ایران
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات مشترک فی ما بین کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی با فعالان بخش خصوصی
 • دریافت و اطلاع رسانی طرحها و لوایح مطروحه در مجلس به واحدهای مختلف اتاق ایران
 • پیگیری طرحها و لوایح از واحدهای مختلف اتاق و دریافت نظرات و انعکاس آن به کمیسیونهای مجلس
 • دریافت و اطلاع رسانی گزارش آخرین وضعیت طرحها و لوایح از معاونت قوانین مجلس و معاونت نظارت و اطلاع رسانی آن به واحدهای اتاق
 • پیگیری و هماهنگی جهت حضور روسای محترم کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای گفتگو ماده 75 ، هماهنگی حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسات کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه
 • هماهنگی اعزام و حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسات مشترک با اتاقهای شهرستانها
 • تنظیم قرار ملاقات های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ریاست محترم اتاق ، تنظیم دریافت دستور هفتگی مجلس و کمیسیونها ، اطلاع رسانی دستور هفتگی صحن مجلس شورای اسلامی
 • پیگیری حضور نمایندگان در نشست های مختلف اتاق با توجه به دعوت انجام شده تا حصول به نتیجه
 • پیگیری در خصوص موارد ارجاعی در امور اداری اتاق ایران
 • استماع جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و تهیه گزارش جلسات و اطلاع رسانی گزارش جلسات به واحدهای اتاق
 • برگزاری جلسات و تهیه گزارش با صاحبنظران و مشاوران و فعالان اقتصادی در خصوص طرحها ، لوایح و پیگیری لازم
 • شرکت در جلسات طرح و پایش و پیگیری اتاق ایران
 • به روز رسانی کلیه اطلاعات مجلس شورای اسلامی در سایت اتاق ایران
 • پیگیری موارد ارجاعی اتاق ایران در شرایط خاص
 • تشکیل جلسات مشاورین معاونت امور مجلس بصورت هفتگی و مستمر

اهداف و برنامه ها

 • برقراری و تعمیق روابط ميان مجلس شوراي اسلامي با اتاق ایران
 • برگزاری نشست‌های مشترك اتاق ايران با كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي
 • انجام هماهنگی‌های لازم براي ارسال تحقيقات، پيشنهادهاي و گزارش‌هاي کمیته‌های تخصصی اتاق ایران به کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی
 • پیگیری و اقدام لازم به منظور اعمال پیشنهادها و نقطه‌نظرات اتاق ايران در خصوص طرح‌ها و لوايح مرتبط با بخش خصوصي
 • برنامه‌ریزی و به‌ کارگیری تدابیر لازم به منظور ایجاد رابطه مستمر و مؤثر ميان کمیسیون‌های اتاق ایران و کمیسیون‌ های مجلس شورای اسلامی
 • هماهنگی لازم به منظور توسعه حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی
 • برنامه‌ ریزی براي حضور نمایندگان معاونت امور مجلس اتاق ایران در نشست‌های اتاق‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌ها اتاق ایران و اطلاع از نظرات اعضا
 • برنامه‌ریزی به منظور اطلاع‌ رسانی گسترده به تمامي ذی‌نفعان اتاق ایران در ارتباط با اقدامات به‌عمل آمده توسط معاونت امورمجلس
 • دعوت از ریاست و هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی براي حضور در اتاق ایران
 • اتخاذ تدابیر لازم براي پیگیری از مصوبات مغایر با اهداف و برنامه‌های بخش خصوصی کشور (اتاق ایران) در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس شورای اسلامی
 • ایجاد فضای مناسب و بستری مساعد براي اعمال نظرات و پیشنهادهاي اتاق ایران در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با بخش خصوصی
 • ارسال تمامي نظرات و پیش‌نهادهاي اتاق ایران، اتاق شهرستان‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌ها به مجلس شورای اسلامی پس از جمع‌بندی در کمیته فنی اتاق ایران
 • دعوت از رؤسای محترم کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی براي حضور در اتاق ایران
 • دعوت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی براي حضور در اتاق ایران به مناسبت‌های مختلف
 • دعوت از گروه‌های دوستی و پارلمانی مجلس شورای اسلامی براي حضور در اتاق ایران و شرکت در جلسات اتاق‌ها و شوراهای مشترک کشورهای هدف
 • دعوت از نمایندگان و کمیسیون‌های محترم مجلس شورای اسلامی به منظور حضور در گردهمایی‌ها و نشست‌های اتاق‌های شهرستان‌ها
 • پیگیری و اطلاع‌رسانی در خصوص موافقت‌نامه‌های ميان دولت جمهوري اسلامي ایران به سایر کشورها در زمینه‌های مختلف تجاری و اقتصادی
 • هماهنگی، معرفی و پیگیری حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی
 • به روزرسانی تمامي مصوبات مجلس (طرح‌ها، لوایح وآخرین وضعیت آن‌ها در مجلس، دستور هفتگی مجلس و کمیسیون‌ها، گزارش جلسات علنی و منتخب گزارش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس) در سایت اتاق ایران
 • اطلاع‌رسانی تمامي مصوبات مجلس (طرح‌ها، لوایح و آخرین وضعیت آن‌ها در مجلس، دستور هفتگی مجلس و کمیسیون‌ها، گزارش جلسات علنی و منتخب گزارش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس) از طریق اتوماسیون اداری اتاق ایران یا ارسال آن از طریق نمابر یا از طریق دبیرخانه اتاق ایران
 • هماهنگی حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دبیرخانه ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه براي شرکت در جلسات
 • اخذ طرح‌ها و لوایح و اعلام وصولی‌ها از مجلس شورای اسلامی و اطلاع‌رسانی

محصولات و خدمات

 • تشکیل جلسه مشترک فعالان اقتصادی با نمایندگان مجلس در استانها، در خصوص درخواست های فعالان اقتصادی برای رونق اقتصادی
 • هماهنگی و تشکیل جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی در محل اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی به منظور ارائه گزارش کمیسیون ها و پیشنهادات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • ارائه گزارش فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف اتاق ایران ، اتاقها ، کمیسیونها، تشکلها، شوراها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و بررسی موانع و مشکلات این حوزه و ارائه آن به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
 • تازه های مجلس
 • دستور هفتگی مجلس
 • دستور جلسات کمیسیون ها
 • گزارش جلسات علنی مجلس
 • طرح ها
 • لوایح
 • گزارش های مرکز پژوهشها (طرح،لایحه)
 • گزارش های اقتصادی مرکز پژوهش ها
 • اطلاعات مجلس دوره دهم

جهت مشاهده موارد فوق اینجا راکلیک کنید.

آیین نامه و دستورالعمل