اطلاعات واحد
user

سید جواد زمانی

معاون حقوقی و امور مجلس

سوابق کاری

 • تدریس در تمام مقاطع آموزش و پرورش
 • عضویت در سه دوره شورای مرکز جامعه اسلامی فرهنگیان ایران
 • نفر اول و منتخب در اولین دوره شورای شهر در کنگاور
 • مشاور وزارت آموزش و پرورش
 • عضویت در تطبیق مصوبات دولت و قانون از دوره نهم مجلس شورای اسلامی تاکنون
 • نماینده حوزه انتخابیه کنگاور در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی
 • مدیرکل امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴)
 • معاون استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (از سال ۱۳۹۴ تا کنون)

معرفی واحد

معاونت استانهای اتاق ایران مسئول هماهنگی اتاق های شهرستان ها با اتاق ایران، توسعه کمی و کیفی اتاق های سراسر کشور، برگزاری شورای رؤسای اتاق های شهرستان ها و پیگیری و نظارت بر ابلاغ و اجرای مصوبات شورا، نظارت بر اجرای تصمیمات هیئت رئیسه در اتاق ها، بررسی مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها، دریافت پیشنهادات در زمینه کارهای جاری و تجمیع و ارسال آنها به مدیریت های ذیربط است.

از دیگر مأموریت های کاری این معاونت می توان به دریافت نظریات اتاق ها در مورد مقررات و رویه های مانع کسب و کار، دفاع از حقوق اعضا و اتاق های شهرستان ها در مجامع دولتی و دعوت اتاق ها به جلسات اتاق ایران، ارجاع برخی امور و واگذاری مأموریت هایی در سطح ملی به اتاق های بزرگ کشور، ساماندهی فعالیت های بین المللی اتاق های سراسر کشور، ترازسنجی عملکرد اتاقهای کشور، استاندارد سازی رویه های کاری و اداری در اتاق ها و برگزاری دوره هایی برای آموزش و توانمندسازی دبیران و دیگر پرسنل اشاره نمود.

همچنین کمک به فعالسازی اتاق ها جهت حضور حرفه ای موثر در کمیسیون های رفع اختلاف، مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکی و مانند آن، برخوردار نمودن کلیه اتاقهای شهرستان از ساختمان های مناسب و متعلق به خود، امور مربوط به خدمات بازرگانی اعم از کارت بازرگانی، گواهی مبدا و هولوگرام های مربوطه و بررسی درخواست بودجه اتاق ها و پیگیری روند تخصیص و پرداخت و نظارت بر عملکرد مالی اتاق ها در این معاونت پیگیری و اقدام می شود.

شرح اهم وظایف

آمار

 • ارائه اهم فعالیتهای ماهیانه اتاقهای شهرستانها
 • ارائه آمار گواهی مبدا و فرم A به تفکیک هر اتاق بصورت ماهیانه و تطبیقی با ماههای گذشته
 • ارائه آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت بصورت ماهیانه به تفکیک هر اتاق
 • ارائه آمار وضعیت کارتهای بازرگانی ۵ ساله
 • ارائه آمار ماهیانه مربوط به فعالیتها و عملکرد صورت گرفته توسط معاونت استانها
 • ارائه آمار شش ماهه و یکساله مربوط به فعالیتها و عملکرد صورت گرفته توسط معاونت استانها
 • ارائه گزارش عملکرد یکساله معاونت حسب شاخصهای کمی و کیفی

خدمات بازرگانی

 • اقدام در خصوص کارتهای بازرگانی اعضای اتاقها
 • اقدام در خصوص کارتهای عضویت اعضای اتاقها
 • اقدام در خصوص انتقال پرونده اعضای متقاضی از اتاقی به اتاق دیگر
 • ثبت و ارسال هولوگرام های طلایی و نقره ای و فرم A به اتاقها
 • تحویل کارت بازرگانی به صورت حضوری به اعضای اتاقهای معرفی شده
 • پاسخگویی به استعلامات عضویت کارتهای بازرگانی و عضویت از طریق سامانه هوشمند حسب درخواست سازمان مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و واحدهای ستادی اتاق ایران

اطلاع رسانی

 • اطلاع رسانی برگزاری دوره های آموزشی اتاقها، تشکلها و …
 • اطلاع رسانی برگزاری اعزام هیئت ها توسط اتاق ایران و دیگر اتاقها به کشورهای مختلف
 • اطلاع رسانی بخشنامه های مرتبط با واحدهای تولیدی، تأمین اجتماعی، مالیاتی، گمرک و …
 • اطلاع رسانی مصوبات هیئت رئیسه محترم اتاق ایران
 • اطلاع رسانی بخشنامه های داخلی اتاق اعم از موارد مرتبط با یک در هزار، سه در هزار و …
 • اطلاع رسانی بخشنامه های مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت و دیگر سازمانها در خصوص کارت بازرگانی، گمرک و …
 • اطلاع رسانی شیوه نامه های مصوب اتاق ایران به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور

جمع بندی، گزارشات و پیشنهادات

 • جمع بندی نقطه نظرات در خصوص مشکلات و مسائل مربوط به فعالین اقتصادی در حوزه های مختلف
 • جمع بندی اطلاعات مربوط به ستادهای تسهیل در استانها
 • جمع بندی اطلاعات مربوط به بنگاه های تولیدی استانها
 • جمع بندی نقطه نظرات در خصوص مسائل مرتبط با اتاقها مانند اصلاح کارت بازرگانی و …
 • جمع بندی اطلاعات مربوط به توانمندی ها، پتانسیل ها و فرصتهای سرمایه گذاری استانها
 • جمع بندی نقطه نظرات مربوط به موضوعات مطرح شده در جلسات چگونگی تشکیل و اداره شورای هماهنگی رؤسای اتاقهای سراسر کشور
 • بررسی، اقدام، جمع بندی و انعکاس پیشنهادات واصله اتاقها به هیئت رئیسه جهت اقدام

آموزش

 • اقدام در جهت فصل بندی و اخذ برنامه های فصلی اتاقها به منظور برگزاری دورههای آموزشی مربوط به فعالین اقتصادی
 • نیازسنجی آموزشی فعالان اقتصادی استانها و کارکنان اتاقها جهت طراحی سمینارهای آموزشی و دوره های ضمن خدمت
 • اقدام مرتب و مستمر در جهت برگزاری دوره های آموزشی اتاقها با همکاری معاونت استانها
 • برگزاری همایش ها و نشست ایی با مسئولین مختلف اتاقهای شهرستان در حوزه های مختلف به منظور تقویت و رفع مشکلات موجود

بازدید از اتاقها

 • بازدید مستمر و میدانی از اتاقها بصورت مرتب
 • شرکت در جلسات داخلی هیئت رئیسه، هیئت نمایندگان به منظور تلاش در جهت رفع مشکلات احتمالی
 • شرکت درجلسات بررسی مشکلات استان با حضور فعالین اقتصادی
 • دیدار با استاندار، امام جمعه و مقامات عالی رتبه استانی
 • بازدید از ساختمان اتاقها
 • بررسی مسائل مربوط به کارکنان و تلاش در جهت بهبود وضعیت ایشان
 • شرکت در همایشهای برگزار شده با موضوع ملی توسط اتاقها

طرحها، لوایح و قوانین

 • اطلاع رسانی قوانین و مقررات جدید التصویب مرتبط با اتاقها و فعالین اقتصادی
 • اطلاع رسانی طرحها و لوایح و درخواست ارسال نقطه نظرات به منظور انعکاس به واحدهای ذیربط

تدوین، اصلاح و یکسان سازی آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با اتاق (تعدادی مصوب و تعدادی در حال اقدام می باشند)

 • تهیه و تدوین شیوه نامه برگزاری دوره های آموزشی فصلی در اتاقهای استانها
 • تهیه و تدوین شیوه نامه چگونگی صدور گواهی مبدا و فرم A
 • تهیه و تدوین آیین نامه تأسیس دفتر نمایندگی در شهرستانها
 • تهیه و تدوین شیوه نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای هماهنگی روسای اتاقهای سراسر کشور دوره هشتم
 • تهیه و تدوین شیوه نامه وظایف هیئت نمایندگان، هیئت رئیسه و دبیر اتاقهای شهرستان
 • تهیه و تدوین شیوه نامه چگونگی برگزاری سفرهای استانی هیئت رئیسه اتاق ایران
 • شیوه نامه الگوی ساخت و ساز ساختمانی
 • شیوه نامه چگونگی تشکیل و اداره جلسات کمیسیون های اتاقهای شهرستان

کمیسیون بودجه

 • ثبت کلیه درخواست‌های اتاق‌ها در خصوص دریافت کمک بودجه
 • جمع آوری و تهیه جداول بودجه سالیانه اتاقهای سراسر کشور
 • ثبت مصوبات کمیسیون بودجه و درج درخواستهای اتاقهای سراسر کشور

ساختمان اتاقهای سراسر کشور

 • گردآوری اطلاعات ساختمانی اتاقهای شهرستانها
 • دریافت درخواست بودجه ساختمانی اتاق و طرح در کمیسیون بودجه
 • درج بودجه های تخصیص یافته به اتاقها بابت خرید زمین، ساخت ساختمان و …
 • پیگیری درخواستهای واصله از اتاقها و هماهنگی با مدیریت طرحهای اتاق ایران به منظور بررسی وضعیت ساختمان

اهداف و برنامه ها

رویکردهای دوره هشتم اتاق ایران ابلاغی به معاونت استانها

 • تفویض برخی از امور اتاق ایران به اتاقهای شهرستانها و دادن مأموریتهای در سطح ملی به اتاقهای بزرگ کشور
 • ساماندهی فعالیتهای بین المللی اتاقهای سراسر کشور و تعریف جایگاه ایشان در این خصوص با هدف یکپارچگی حضور بخش خصوصی ایران در سایر کشورها و اجتناب از اقدامات جزیره ای
 • ترازسنجی عملکرد اتاقهای سراسر کشور با یکدیگر برای انتقال مهارتها و دانش لازم در مدیریت اتاقها به هم و کمک به ارتقاء سریعتر توان اتاقها
 • استانداردسازی و مستند کردن رویه های کاری واداری در اتاقها جهت تسهیل امور جاری و یکسان سازی ارائه خدمات به اعضا
 • مجهزساختن اتاقها به سیستم کنفرانس از راه دور، برای برقراری ارتباط با برنامه ها و همایش های اتاق ایران و همچنین برگزاری دوره های آموزشی از راه دور برای پرسنل و اعضای اتاق
 • برگزاری دوره هایی برای آموزش و توانمندسازی دبیران و دیگر پرسنل اتاقها جهت افزایش کارایی ایشان
 • راه اندازی واحد تحقیق و پژوهش در اتاقهای سراسر کشور و تبدیل اتاق ایران به هاب پژوهشی اتاقهای استان، تشکلها و اتاقهای مشترک به منظور اشتراک مساعی در مطالعات و رفع موازی کاری
 • تدوین، اصلاح، یکسان سازی آیین نامه و شیوه نامه ها جهت نظام مند نمودن روابط سازمانی اتاق ایران با اتاقهای کشور، ذینفعان و اعضای اتاق

برنامه های استراتژیک

 • افزایش سطح مشارکت و تقویت کمیسیون های تخصصی اتاقها
 • انجام مطالعه در مورد اصلاح ساختار اتاقهای استانها
 • اجرای طرح شناسایی ظرفیتهای رشد اقتصادی استانهای کشور به تفکیک فعالیتهای اقتصادی
 • انجام مطالعه و پیاده سازی سامانه نمایشگاه مجازی
 • آشنایی و بازدید رؤسای اتاقها با اتاقهای کشورهای هدف
 • تقویت بدنه کشورهای اتاقهای کشور
 • تهیه محتوای فیلمهای آموزشی به منظور بهبود و افزایش آگاهی اعضای اتاقها
 • توانمندسازی علمی- تخصصی فعالان اقتصادی در استانها
 • تهیه آیین نامه شرح وظایف اعضای هیئت رئیسه اتاقها، دبیر و …
 • اجرای نظام ارزیابی و رتبه بندی اتاقهای استانها
 • نظارت و بازدید مستمر از اتاقها جهت بررسی میدانی و ارزیابی اتاقها
 • ساماندهی بانکهای اطلاعاتی استان
 • برجسته نمودن عملکردهای اتاقهای استانها در رسانه ها
 • بهبود سطح کمی و کیفی اخبار اتاقهای کشور

محصولات و خدمات

شورای روسا

 • برگزاری جلسات شورای رؤسا دو بار در ماه

خدمات بازرگانی

 • کارت بازرگانی
 • کارت عضویت
 • گواهی مبدا و فرم A
 • هولوگرام
 • پاسخگویی به استعلامات واصله از واحدهای ستادی اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • تحویل کارت بازرگانی به اعضای اتاقهای معرفی شده
 • انتقال کارت از اتاقی به اتاق دیگر

آموزش

 • برگزاری دوره های آموزشی توسط اتاقها با همکاری و زیرنظر معاونت استانها
 • برگزاری همایشهای آموزشی جهت مسئولین واحدهای مختلف اتاقها در اتاق ایران

پاسخگویی به سؤالات

 • مشاوره و پاسخگویی به سؤالات مراجعین
 • بررسی قوانین و آیین نامه های مرتبط و پاسخگویی به سؤالات و مشکلات مرتبط با اعضا و اتاقها
 • بررسی و پاسخگویی به سؤالات مرتبط با خدمات بازرگانی به اعضاء و اتاقها

آیین نامه و دستورالعمل

 • قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)
 • آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان (تصویر پیوست)
 • آیین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (تصویر پیوست)
 • شیوه نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای هماهنگی روسای اتاقهای سراسر کشور دوره نهم (تصویر پیوست)
 • شیوه نامه وظایف هیأت نمایندگان، هیأت رئيسه، رئيس و دبیر اتاقهای شهرستان (تصویر پیوست)
 • شیوه نامه برگزاری دوره های آموزشی اعضای اتاقهای سراسر کشور (تصویر پیوست)