تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

رئیس: علاء الدین میر محمد صادقی
دبیر اجرایی: کامران وکيل
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، پلاك ۱۷۵، نبش خیابان موسوی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
تلفن: ۸۸۸۱۰۵۲۲ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۴۶۵۳۳ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: irempa.vakil@gmail.com
وب سایت: www.irempa.ir

تاریخچه