تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران

رئیس: محسن لزومیان
دبیر اجرایی: کاوه زرگران
آدرس: تهران - خیابان جلال آل احمد، ورودی خیابان آرش مهر، جنب موسسه مالیک اسپین، ساختمان گلزار، طبقه ۴، واحد ۴۰۳
تلفن: ۸۸۲۷۰۰۰۶ - ۸۸۲۵۹۳۶۲ -۸۸۲۵۹۳۶۳ - ۸۸۲۶۷۵۶۶۳ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۲۵۹۳۱۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: m.lozoomiyan@yahoo.com
وب سایت: www.iranbread.ir

تاریخچه