تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران

رئیس: عبدالرحیم گلستانی
دبیر اجرایی: امیرهوشنگ بیرشک
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه 14، پلاک 4، طبقه دوم
کدپستی: 1531754114
تلفن: 88738575 - 88754735 - 88754680 (021)
نمابر: 88754615 (021)
پست الکترونیکی: info@ivoi.ir
وب سایت: www.ivoi.ir

تاریخچه