تشکل های ملی

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان سالامبور و چرم

رئیس: محمد لاهوتی
دبیر اجرایی: عليرضا عالميان
آدرس: تهران، میدان امام خمینی، اول امیرکبیر، ساختمان صیرفی، شماره ۴۲، طبقه ۵
کدپستی: 1144916137
تلفن: ۳۳۹۳۴۷۰۸ (۰۲۱)
نمابر: ۳۳۱۱۹۹۱۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iplea.ir
وب سایت: www.iplea.ir

تاریخچه